Úvodní strana > Krajské listy > ISŠ Cheb bude mít vlastní centrum odborného vzdělávání

 ISŠ Cheb bude mít vlastní centrum odborného vzdělávání

ISS Cheb
Odborná výuka soustředěná na jednom místě a v moderně vybavených prostorách - to je cíl projektu s názvem Centrum odborného a praktického vzdělávání Integrované střední školy Cheb, na který škola hodlá získat finance z evropských fondů. Centrum by mělo sídlit v rekonstruované budově Na Hrázi 1.

„V současnosti odborná výuka probíhá roztříštěně na několika pracovištích, některá z nich jsou značně technicky zastaralá. Náš projekt by měl podstatně zkvalitnit odborné vzdělávání a následně také uspořit provozní prostředky školy,“ vysvětlil ředitel ISŠ Cheb Miroslav Liška.

Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 23 milionů korun, z toho by 85 procent měla pokrýt dotace z ROP Severozápad. Dalších 15 procent výdajů, tedy asi 3 miliony korun, uhradí Karlovarský kraj. „V současné době se už zpracovává projektová dokumentace a dokumentace pro stavební povolení, aby bylo možno podat žádost o dotaci z ROP Severozápad. Připravovat se budou i podklady k provedení stavby. Z toho důvodu se Rada kraje rozhodla poskytnout příspěvek na předprojektovou fázi ve výši 900 tisíc korun. Financování musí ještě schválit krajské zastupitelstvo,“uvedl krajský radní Vratislav Emler.

Budova Na Hrázi 1 pochází z počátku 20. století. V rámci projektu by mělo dojít k rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostor, k obnově rozvodů elektřiny, vody nebo plynu. V objektu následně vzniknou dílenské prostory pro umístění strojů, především CNC soustruhů a frézek. Počítá se i s autoservisem nebo svářecí školou. „Vznik centra významně podpoří rozvoj výuky technických oborů v regionu. Projekt by měl být ukončen v roce 2013,“doplnil hejtman Josef Novotný.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.8.2011 0:00