Úvodní strana > Krajské listy > Kraj zahájil výstavbu tří nových úseků páteřní Cyklostezky Ohře

 Kraj zahájil výstavbu tří nových úseků páteřní Cyklostezky Ohře

Cyklostezka Nebanice
Cykloturistům, kteří s oblibou využívají síť cyklotras v regionu, brzy budou sloužit tři nové úseky na Sokolovsku a Chebsku. V rámci projektu Cyklostezka Ohře je nechá zbudovat Karlovarský kraj.

„Podařilo se nám získat dotaci z ROP Severozápad ve výši 128 milionů korun na výstavbu úseků z Chocovic do Kynšperka nad Ohří a průjezd městy Sokolov a Loket,“ uvedl během slavnostního zahájení stavby hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s tím, že celková délka nových úseků je 13,5 kilometru.Náklady na stavbu dosáhnou 133, 9 milionu korun, z toho dotace z ROP Severozápad činí 85 procent celkové částky. Po 7, 5 procentech půjde z krajského rozpočtu a příspěvkem ze státního rozpočtu. Stavbu všech tří úseků provede sdružení „Cyklostezka Ohře –ALGON a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST. „Dokončení všech tří nových úseků je naplánováno na květen 2011,“upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

První z budovaných úseků o celkové délce 9 kilometrů vede z Chocovic přes Vokov a Vrbovou do Nebanic a Kynšperka nad Ohří. Stavba prochází mezi stávající zástavbou obce Chocovice a končí ve Vokově, kde pokračuje na levý břeh řeky. Nová cyklostezka (Vokov – Vrbová) začne napojením na silnici III/21226 za mostem ve Vokově a končí napojením na stávající komunikaci do Nebanic. Z Vrbové pokračuje trasa do Nebanic. Dále prochází přes Mostov do obce Dobroše, kde napojením na cyklostezku v Kynšperku nad Ohří končí.

Druhý úsek cyklostezky v délce 1,2 kilometru – průjezd Sokolovem – začíná u tzv.Krejcarovy lávky přes řeku Ohři . Vede po pravém břehu řeky směrem k náměstí, podchází silniční most k lávce přes řeku Ohři. Konec úseku bude napojen na v současnosti hotovou cyklostezku centrem města Sokolov. Trasa bude pokračovat okolo budovaného dopravního terminálu do Královského Poříčí. Délka nové stezky činí 1,8 km.T

řetí úsek, průjezd městem Loket, bude dlouhý 3,5 km (stavět se bude na úseku o délce 1,5km). Trasa začíná napojením na stávající cyklostezku z Královského Poříčí do Lokte. Je vedena pod mostní konstrukcí, dále ulicí Nádražní až k parku. Od parku až k železničnímu přejezdu povede stezka nová. Odtud pokračuje úsek po zpevněné stezce podél řeky až k Rooseveltově ulici. V současné době mohou cyklisté využít celkem 32 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře na Sokolovsku a na Chebsku. Kraj také nechal zpracovat studii, která řeší pokračování trasy směrem k hranici s Ústeckým krajem.

V rámci předprojektové přípravy byla trasa zanesena do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí, například Kyselky, Ostrova, Velichova nebo Stráže nad Ohří. V budoucnu by páteřní cyklostezka měla mít 105 kilometrů a protnout celý region od hranice s Německem po Ústecký kraj.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 2.6.2010 0:00