Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj bude zatím hospodařit s rozpočtovým provizoriem

 Karlovarský kraj bude zatím hospodařit s rozpočtovým provizoriem

První zasedání nového krajského zastupitelstva
Karlovarský kraj bude v začátku roku 2005 hospodařit s rozpočtovým provizoriem ve výši přibližně 2 miliardy korun, které je sestaveno jako vyrovnané a odpovídá přibližně úrovni roku 2004. Provizorní rozpočet 9. prosince na svém prvním povolebním zasedání schválilo krajské zastupitelstvo rozčleněný do jednotlivých příjmových a výdajových kapitol.

Karlovarský kraj počítá v roce 2005 s příjmy, například z daní a poplatků nebo na rozvoj územních samosprávných celků, ve výši zhruba 1,3 miliardy korun. „Zbývající částku do dvou miliard korun tvoří různé státní dotace ve vztahu k obcím, které kraj přerozděluje. Totéž platí u výdajů. Jelikož nebyl parlamentem dosud schválen zákon o státním rozpočtu, musíme do roku 2005 vstoupit s rozpočtovým provizoriem. Není tedy vyloučeno, že v provizorním rozpočtu ještě může dojít ke změnám,“ říká staronový hejtman kraje Josef Pavel. Celkové výdaje na chod Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) se pohybují kolem 1,25 miliardy korun, z toho například na mzdy půjde kolem 82 milionů korun.

Jde o meziroční nárůst asi o čtyři miliony korun. Na zajištění chodu zastupitelstva se počítá s částkou kolem 38 milionů korun. Ve srovnání s návrhem loňského rozpočtu je to zhruba o 15 milionů korun více. Jak vyplývá ze schváleného rozpočtového provizoria, z odborů KÚKK má nejvyšší výdaje odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši přibližně 277 milionů korun. To představuje meziroční nárůst o 30 milionů korun. Následuje odbor sociálních věcí s 229 miliony korun a odbor školství, mládeže a tělovýchovy s bezmála 184 miliony korun. Také v těchto případech počítá rozpočtové provizorium Karlovarského kraje s vyššími výdaji než v loňském roce.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 9.12.2004 0:00