Úvodní strana > Krajské listy > Cenu „Křesadlo 2006 “ získalo šest dobrovolníků

 Cenu „Křesadlo 2006 “ získalo šest dobrovolníků

Cena Křesadlo
Ceny „Křesadlo“ se v Karlovarském kraji udělovaly letos poprvé. Akci pořádala Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve spolupráci se svou členskou organizací - Mateřským centrem Karlovy Vary. Záštitu nad ní převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.


Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají,“ vysvětluje radní kraje Ellen Volavková. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001 na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži.

V pátek 2. března se sešlo celkem 56 nominovaných na hradě Loket. Devítičlenná porota složená ze zástupců pořadatelů, neziskových organizací, volených zastupitelů Karlovarského kraje a veřejné správy vybrala šest dobrovolníků, kteří ceny Křesadlo získali.

Oceněni byli:
Mgr. Zdeňka Čepeláková, Spolek přátel města Ostrova - za obětavou a nezištnou práci historičky města Ostrova

Milada Bučková, Chráněné bydlení o.s. Sokolov - za dlouholetou činnost v zájmu zdravotně handicapovaných občanů

Manželé Hankovi, Soubor písní a tanců Dyleň, K. Vary - za práci s dětmi a mládeží, rozvoj folklóru Podkrušnohoří

Mgr. Ivana Harzerová, Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením K. Vary- za obětavou a trpělivou práci s postiženými dětmi

Renata Nečová, za péči o dlouhodobě nemocné a činnost v o.s. Střípky

Jiří Roubínek, Kynšperk n. Ohří za organizaci sportovních a turistických akcí

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční křesadlo. Křesadlem se křeše o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident. V České republice ocenili dobrovolníky poprvé v roce 2001. Kromě Prahy (10 Křesadel) to bylo ještě v Havlíčkově Brodě (3x) a v Kroměříži. V letech 2003 - 2006 dostali Křesadlo dobrovolníci zatím v devíti krajích a městech.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 5.3.2007 0:00