Úvodní strana > Krajské listy > O evropské peníze se v Karlovarském kraji uchází prvních 16 projektů

 O evropské peníze se v Karlovarském kraji uchází prvních 16 projektů

SROP
S prvními dvěma žádostmi o financování svého projektu ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP), přišla 29. července Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK). Pracovník KSÚSKK Roman Branda (na foto s dokumentací) přinesl na Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad na Krajském úřadu v Karlových Varech (KÚKK) projekty na rekonstrukci silnice z Karlových Varů do Dubiny na Karlovarsku a dále na rekonstrukci mostů na silnici II/210 v Sokolově. S oběma projekty se KSÚSKK uchází o podporu z podopatření SROP na rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Z této kapitoly se v Karlovarském kraji mohou zrealizovat projekty v hodnotě přibližně 281 milionů korun.

"Podána už byla i žádost Karlovarského kraje o financování projektu vybudování nové budovy krajské knihovny jako multifunkčního informačního centra regionu. Projekt se uchází o podporu z opatření SROP do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Z této kapitoly se v Karlovarském kraji mohou zrealizovat projekty v hodnotě zhruba 111 milionů korun," informuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.

Příjem projektů do SROP skončil 30. července. Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad přijal v rámci první výzvy k předkládání projektů do SROP celkem 16 žádostí o financování projektů ze Strukturálních fondů EU. Vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí projektů do SROP, které se budou ucházet o zbylé nerozdělené prostředky, se předpokládá letos na podzim. Proces výběru projektů by měl být ukončen 24. září, kdy Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad vybere ty projekty, které doporučí k financování z programu SROP.

"29. července skončil rovněž příjem žádostí o podporu z druhé části programu Phare 2003. Žadatelé se mohli ucházet o prostředky na výstavbu podnikatelské a turistické infrastruktury. Žádat mohli peníze například na příjezdové komunikace k průmyslovým zónám a k zařízením turistického ruchu. Na Sekretariátu Regionální rady, který přijímal projekty od žadatelů z Karlovarského kraje, bylo podáno celkem 9 projektů. V rámci celé ČR bude v druhé části programu Phare 2003 rozděleno zhruba 41 milionů EUR. Tento program je jedním z posledních předvstupních nástrojů evropské pomoci," dodává Tomáš Svoboda.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 3.8.2004 0:00