Úvodní strana > Krajské listy > Likvidace odpadů v karlovarském kraji si vyžádá asi 500 mil. Kč

 Likvidace odpadů v karlovarském kraji si vyžádá asi 500 mil. Kč

Likvidace odpadů v karlovarském kraji si vyžádá asi 500 mil. Kč
V Karlovarském kraji je třeba vybudovat zhruba 70 ekologických zařízení a uložišť na likvidaci odpadu vyprodukovaného v regionu. Tato investice si podle odborného odhadu vyžádá až 506 milionů korun.
"Jsou to náklady nezbytné na zajištění zákonných ekologických norem," vysvětluje první náměstek hejtmana Jan Zborník.

Údaje vyplývají ze závěrů Koncepce odpadového hospodářství Karlovarského kraje, podle které se objem odpadů v regionu blíží 500 tisícům tun za rok. V roce 2000 kraj vyprodukoval 100 tisíc tun nebezpečného odpadu a 343 tisíc tun ostatních odpadů. Likvidace řady z nich byla nevyhovující.

Výstavba spaloven, skládek či technologií na ekologické využití odpadu bude podle Zborníka závislá na podnikatelských aktivitách, na státní podpoře a státní koncepci. Ta však zatím chybí. Stát dosud nevypracoval republikový plán odpadového hospodářství, který by stanovil, jaké množství bude možno ukládat na skládkách, kolik odpadu bude spalováno či jaký objem bude určen pro biologickou recyklaci.

Republikový plán by měl vycházet z krajských plánů odpadového hospodářství. Karlovarský má být dokončen do konce letošního roku. Zpracovatelé koncepce odpadového hospodářství navrhují, aby kraj nejprve zřídil informační systém o nakládání s odpady a ochraně životního prostředí, aby bylo možné aktuálně využívat a zpracovávat údaje o stavu znečištění krajiny.
Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 3.3.2003 0:00