Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj by hospodařil ve státním lese se ziskem

 Karlovarský kraj by hospodařil ve státním lese se ziskem

Karlovarský kraj by hospodařil ve státním lese se ziskem
"Zájem Karlovarského kraje o převzetí státních lesů ani po roce neutichá. Krajský úřad si nechal zpracovat analýzu stavu státního lesa, aby zjistil, zda by pro něj majetek byl ziskový, či ztrátový. Výsledkem je provozní zisk 16 milionů korun za rok," říká první náměstek hejtmana Jan Zborník.
V případě, že by kraj navíc získal státní příspěvek, zvýšil by provozní zisk na 42 milionů korun, tedy 382 korun na hektar.

"Studie byla zpracována jen pro činnosti v hospodářsky využitelných lesích, které představují 91 procent z celkové plochy státních lesů v kraji," vysvětluje Jan Zborník.

V Karlovarském kraji je podle analýzy skoro 110 tisíc hektarů státních lesů, které spravují Lesy ČR. Z toho asi 99 tisíc hektarů tvoří hospodářsky využitelné lesy. Celkové náklady na jejich obhospodařování kraj vypočítal na 5144 korun na hektar za rok. Výnosy odhadl na 5526 korun. "Vycházeli jsme přitom z výpočtů, jak by ve státních porostech hospodařily Loketské městské lesy," dodává Zborník.

Kromě zjištění ekonomických parametrů měla analýza zmapovat strukturu lesů v kraji, jejich stav pro hospodářské využití a zjištění poměru jednotlivých funkcí lesa. Podle Jana Zborníka zatím z rozboru nevyplývají žádné závěry. S analýzou ale kraj hodlá seznámit další regiony na březnovém jednání komise životního prostředí při asociaci krajů.

Lesnatost Karlovarského kraje je 43,1 procenta. Po Libereckém je druhá nejvyšší a činí 1,3násobek republikového průměru. V kraji je nadprůměrný podíl státních lesů. Zatímco v republice je 62 procent porostů v majetku státu, v kraji je to 85 procent. Tisíce hektarů nejsou ale stále vlastnicky vyřešeny. Zhruba na pět procent státních lesů si činí nárok obce, na 11 procent církve, uvádí studie.
Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 3.3.2003 0:00