Projekty

Rozvoj služeb eGovernmentu Karlovarského kraje

 
Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu Karlovarského kraje – část I. až VI.“, řeší oblast rozvoje ICT služeb v rámci iniciativy Smart Administration. Projekt umožní reálný rozvoj konceptu eGovernmentu. Prostřednictvím vytvořené infrastruktury umožní provozovat služby potřebné pro obce a města celého regionu. Projekt realizuje části I. až VI. výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR dne 29. ledna 2010.
 
Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Díky tomuto projektu získají výstupy na úrovni krajů a ORP výrazně regionální charakter. Projekt rozpracovává a vymezuje podmínky realizace v souladu se strategickými záměry a paralelně s běžícími aktivitami směřujícími k naplnění cílů Strategie Smart Administration.
 
Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu Karlovarského kraje“ si klade za cíl vytvořit podmínky potřebné k naplnění legislativních požadavků vyplývající ze zavádění eGovernmentu ve veřejné správě a naplnit příležitosti, které současné informační a komunikační technologie přináší pro rozvoj celého regionu. Projekt souvisí s celkovou realizací strategie zavádění  eGovernmentu v ČR a je založen na typových projektech, které zajistí jednotný způsob jeho provedení ve všech krajích. Projekt je zaměřen zejména na využití informačních a telekomunikačních technologií k zefektivnění činnosti KÚ KK, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy a na přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanovi, včetně služeb poskytovaných organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.
 
Projekt má 6 částí. S jejich obsahem se můžete seznámit v samostatných sekcích.
 Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 10.1.2014 9:31