Úvodní strana > Dotace > Odbor regionálního rozvoje - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor regionálního rozvoje - schválené dotace Karlovarského kraje

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 23.2.2017 usnesením č. ZK 106/02/17 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017, dotační titul 4, 170329_rozdeleni.xlsRozdělení dotací

 

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 4. 2016 usnesením č. ZK 122/04/16 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016, rozdělení dotací v rámci dotačních titulů 1 – 3, rozdeleni_dotaci.xlsRozdělení dotací.xls

 

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 25.2.2016 usnesením č. ZK 63/02/16 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016, Dotační titul 4 (xls, 50 kB)

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 4. 2016 usnesením č.ZK 128/0406 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - 
  dotační titul 1 ​​​​​​​​Inovační vouchery pro rok 2016

 • "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 4. 2016 usnesením č. ZK 123/04/16 rozdělení dotací  v I. kole Schválené dotace pro rok 2016
 • "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 8.9.2016 usnesením č. ZK 363/09/16, ZK 364/09/16, ZK 365/09/16 a ZK 371/09/16 přidělení dotací ve II. kole
  Schválené dotace pro rok 2016-II.kolo​
   
 • Udělení dotací na "vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů"

 • 161124_schvalene_dotace.xlsxSchválené dotace dotačních programů Program obnovy venkova, Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury, Podpora budování a údržby lyžařských tras a další dotační tituly pod oddělením regionálního rozvoje v letech
  2002 - 2016.

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 10.9.2015 usnesením č. ZK 10/02/15 rozdělení dotací v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2015, Dotační titul 1

​ ​

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 29.3.2017 14:03