Úvodní strana > Dotace > Odbor regionálního rozvoje - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor regionálního rozvoje - schválené dotace Karlovarského kraje

 
 • "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 9. 2017 usnesením č. ZK 420/09/17 rozdělení dotací  v III. kole
                     Schválené dotace pro rok 2017- III. kolo 
 
 • "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22. 6. 2017 usnesením č. ZK 314/06/17 rozdělení dotací  v II. kole
                     Schválené dotace pro rok 2017- II. kolo
 
 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22. 6. 2017 usnesením č. ZK 316/06/17 rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji, 170707_dotace_cyklo2017.xlsRozdělení dotací (xls)
 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22. 6. 2017 usnesením č. ZK 317/06/17 rozdělení dotací v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2017, v rámci dotačního titulu 1, se zaměřením na obnovu a údržbu mateřských škol, 170707_POV_II_kolo_web.xlsRozdělení dotací (xls)
 
 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20. 4. 2017 usnesením č. ZK  154/04/17 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - 
  dotační titul 1, 170512_inovacni_vouchery_2017.xlsNávrh rozdělení finančních prostředků pro rok 2017 (xls)
 
 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20. 4. 2017 usnesením č. ZK 150/04/17 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017, rozdělení dotací v rámci dotačních titulů 1 – 3, 170428_rozdelenidotaci.xlsRozdělení dotací (xls)

 

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 23.2.2017 usnesením č. ZK 106/02/17 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017, dotační titul 4, 170329_rozdeleni.xlsRozdělení dotací

 

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 4. 2016 usnesením č. ZK 122/04/16 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016, rozdělení dotací v rámci dotačních titulů 1 – 3, rozdeleni_dotaci.xlsRozdělení dotací.xls

 

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 25.2.2016 usnesením č. ZK 63/02/16 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016, Dotační titul 4 (xls, 50 kB)

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 7. 4. 2016 usnesením č.ZK 128/0406 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - 
  dotační titul 1 ​​​​​​​​Inovační vouchery pro rok 2016

 •  "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20. 4. 2017 usnesením č. ZK 153/04/17 rozdělení dotací  v I. kole

                     Schválené dotace pro rok 2017 - I. kolo

 

 • Udělení dotací na "vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů"

 • 171030_dotace2017.xlsxSchválené dotace dotačních programů Program obnovy venkova, Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury, Podpora budování a údržby lyžařských tras a další dotační tituly pod oddělením regionálního rozvoje v letech
  2002 - 2017.

 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 10.9.2015 usnesením č. ZK 10/02/15 rozdělení dotací v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2015, Dotační titul 1

​ ​

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 18.1.2018 10:45