Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - ANONYMIZOVANÁ.xlsxPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKY

 

  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 192/06/18 ze dne 21. 6. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – ANONYMIZOVANA_pp.xlsxPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKY

 

  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 192/06/18 ze dne 21. 6. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - ANONYMIZOVANA_pp_1.800.00.xlsxPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKY - 1.800.000 Kč

 

  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 674/06/18 ze dne 28. 5. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - ANONYMIZOVANA_pp_200.000.xlsxPřehled posyktnutých dotací PAMÁTKY - 200.000 Kč

  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 672/05/18 ze dne 28. 5. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit  - ANONYMIZOVANA_kul.xlsxPřehled poskytnutých dotací KULTURA

 

  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 604/05/18 ze dne 21. 5. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu - ANONYMIZOVANA_CR.XLSPřehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH

 

  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 191/06/18 ze dne 21. 6. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu - ANONYMIZOVANA_CR.XLSPřehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH

 

  • ​​​​​Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 193/06/18 ze dne 21. 6. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktvit - ANONYMIZOVANA_kult.xlsxPřehled poskytnutých dotací KULTURA


  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 855/07/18 ze dne 23. 7. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu vydávání neperiodických publikací  - Přehled poskytnutých dotací NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

  • ​​​​​Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 295/09/18 ze dne 13. 9. 2018 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu vydávání neperiodických publikací - Přehled poskytnutých dotací NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

 

 

Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 21.9.2018 8:35