Úvodní strana > Dotace > Oddělení bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace a příspěvky KK

 Oddělení bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace a příspěvky KK

  Finanční prostředky na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 ​

 Rok 2017

Celkový ​objem finančních prostředků na rok 2016
Dotace ze státního rozpočtu - určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok​ - akceschopnost   2 345 800,- Kč
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky - dle dotačního programu             1 000 000,- Kč
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení - dle dotačního programu                             1 000 000,- Kč 
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 13 dopravních automobilů                                                        5 850 000,- Kč

 

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:

ZAS.pdfZÁSADY poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace pro JSDH obcí v roce 2017

VYHL.pdfVYHLÁŠENÍ  výše státní účelové neinvestiční dotace pro JSDH obcí na rok 2017

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE:

PRAV.pdfPRAVIDLA pro poskytování dotace pro JSDH obcí v roce 2017

P1.pdfPříloha č.1 - Předpokládaná výše dotace pro JSDH obcí na rok 2017

P2.pdfPříloha č.2 - Lhůty pro podání žádostí o dotaci

P3.docPříloha č.3 - Žádost o dotaci na výdaje JSDH obcí z rozpočtu kraje

P4.pdfPříloha č.4 - VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

P5.pdfPříloha č.5 - Kritéria hodnocení žádostí obcí pro poskytování dotace

 

Rok 2016

 
Celkový ​objem finančních prostředků na rok 2016
Dotace ze státního rozpočtu - určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok​                                2 874 500 ,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky - dle dotačního programu             3 000 000,- Kč Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky - individuální dotace                      1 000 000,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení - dle dotačního programu                             1 000 000,- Kč Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení - neuspokojené žádosti z let 2014 a 2015    4 524 222,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 16 dopravních automobilů                                                        9 450 000,- Kč

 

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE:

 • Dotace kraje na věcné vybavení - neuspokojené požadavky z let 2014 a 2015
 • Dotace kraje na věcné vybavení - požadavky pro rok 2016
 • dotace_DA_2016.xlsxDotace kraje na dopravní automobily v roce 2016
 • Dotace_CAS_2016.pdfDotace kraje na obnovu požární techniky v roce 2016
 • PRAVIDLA pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora JSDH obcí Karlovarského kraje"
 • form_vyúčt_2016.docFORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ dotace kraje na financování potřeb JSDH obcí v roce 2016

 

 Rok 2015

 
Celkový objem finančních prostředků na rok 2015​ 

Dotace ze státního rozpočtu určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok​

Dotace ze státního rozpočtu určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok - navýšení

  2 796 000,- Kč​​

     421 000,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení​ 1 000 000,- Kč​
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ​na obnovu požární techniky  1 000 000, - Kč​
 
 • Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, souhrn.xlsx
 • Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - navýšení, souhrn
 • Rozhodnutí MV o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí
 • Rozhodnutí MV o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí - navýšení
 • Podmínky použití - účelová neinvestiční dotace 2015.pdfPodmínky  pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (PDF).
 • Pravidla pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje"  
 • Vyúčtování finanční podpory

Archiv 

 ​
Za stránku zodpovídá: Dana Tvrdá
Datum poslední změny: 21.3.2017 12:28