Úvodní strana > Dotace > Oddělení bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace a příspěvky KK

 Oddělení bezpečnosti a krizového řízení - schválené dotace a příspěvky KK

 

  DOTACE NA VÝDAJE JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

 ​

 Rok 2017

CELKOVÝ OBJEM DOTACÍ z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017

Dotace na obnovu požární techniky - dle dotačního programu                                                                       1 000 000,- Kč
Dotace na věcné vybavení - dle dotačního programu                                                                                       1 134 000,- Kč 
Dotace na 13 dopravních automobilů                                                                                                                 5 850 000,- Kč

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - OBNOVA POŽÁRNÍ TECHNIKY (v rámci dotačního programu):

 • město Lázně Kynžvart - 1 000 000 Kč na CAS (schváleno usn.č. ZK 354/09/17, a to za podmínky, že město Lázně Kynžvart doloží Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR o poskytnutí státní dotace na CAS)


DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - VĚCNÉ VYBAVENÍ (v rámci dotačního programu):

 • Dotace_kraje_vec_vyb_2017.pdfPřehled obcí, kterým byla schválena dotace na věcné vybavení pro JSDH v roce 2017

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - 13 DOPRAVNÍCH AUTOMOBILŮ pro rok 2017:

 • DA_2017.pdfPřehled obcí, kterým byla schválena dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH v roce 2017

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2 DOPRAVNÍ AUTOMOBILY z roku 2016 (navýšení do maxima)

 • DA_navyseni.pdfPřehled obcí, kterým bylo schváleno navýšení dotace na DA 2016 až do možného maxima

 

 

Rok 2016 

CELKOVÝ OBJEM DOTACÍ z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016
Dotace ze státního rozpočtu - určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok​                                2 874 500 ,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky - dle dotačního programu             3 000 000,- Kč Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky - individuální dotace                      1 000 000,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení - dle dotačního programu                             1 000 000,- Kč Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení - neuspokojené žádosti z let 2014 a 2015    4 524 222,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 16 dopravních automobilů                                                        9 450 000,- Kč

 

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:

 

DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - v rámci dotačního programu:

 • Dotace kraje na věcné vybavení - neuspokojené požadavky z let 2014 a 2015
 • Dotace kraje na věcné vybavení - požadavky pro rok 2016
 • dotace_DA_2016.xlsxDotace kraje na dopravní automobily v roce 2016
 • Dotace_CAS_2016.pdfDotace kraje na obnovu požární techniky v roce 2016
 • form_vyúčt_2016.docFORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ dotace kraje na financování potřeb JSDH obcí v roce 2016 

 

 Rok 2015

 
Celkový objem finančních prostředků na rok 2015​ 

Dotace ze státního rozpočtu určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok​

Dotace ze státního rozpočtu určeno rozhodnutím MV na příslušný kalendářní rok - navýšení

  2 796 000,- Kč​​

     421 000,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení​ 1 000 000,- Kč​
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ​na obnovu požární techniky  1 000 000, - Kč​
 
 • Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, souhrn.xlsx
 • Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - navýšení, souhrn
 • Rozhodnutí MV o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí
 • Rozhodnutí MV o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí - navýšení
 • Podmínky použití - účelová neinvestiční dotace 2015.pdfPodmínky  pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (PDF).
 • Pravidla pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje"  
 • Vyúčtování finanční podpory

Archiv 

 ​
Za stránku zodpovídá: Dana Tvrdá
Datum poslední změny: 14.9.2017 14:25