Úvodní strana > Dotace > INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Individuální dotace - odbor bezpečnosti a krizového řízení

Dana Hajnová; 354 222 267; dana.hajnova@kr-karlovarsky.cz
Gabriela Tymrová; 354 222 177; gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Mgr. Monika Slipková, 354 222 319, monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Romana Štecová, 354 222 247, romana.stecova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Káďová, 354 222 232, martina.kadova@kr-karlovarsky.cz
Martin Karas, 354 222 328, martin.karas@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor regionálního rozvoje

Bc. Gabriela Donovová; 354 222 386, gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kateřina Abrahamová; 354 222 251 katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Romana Špindlerová,DiS.; 354 222 312, romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská;  354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor sociálních věcí

Anna Vendlová; 354 222 241, ; anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Martina Fučíková; 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz (oblast sportu)
Ing. Eva Cíchová; 354 222 446, eva.cichova@kr-karlovarsky.cz (oblast školství, vzdělávání)

Individuální dotace - odbor zdravotnictví

Ing. Jitka Hloušková; 354 222 326, jitka.hlouskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Šárka Ištvánová; 354 222 464, sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Denisa Pelc; 354 222 316, denisa.pelc@kr-karlovarsky.cz, vedoucí oddělení 

Individuální dotace - odbor životního prostředí a zemědělství

Bc. Sabina Pudilová, DiS.; 354 222 308, sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz

 

Příjem žádostí:


Elektronickou žádost o individuální dotaci může žadatel odeslat průběžně během celého kalendářního roku.
Listinou žádost o individuální dotaci včetně všech příloh by měl žadatel doručit nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti.

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

 

Důležité dokumenty: 

 

Sablona_financni_vyporadani_ID.xlsxŠablona finančního vypořádaní (49 kB)

 

Za stránku zodpovídá: odbory KÚ
Datum poslední změny: 7.9.2022 10:40