Úvodní strana > Dotace > INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

 
Individuální dotace - odbor bezpečnosti a krizového řízení
Dana Hajnová, 354 222 267, dana.hajnova@kr-karlovarsky.cz
Gabriela Tymrová, 354 222 177, gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Mgr. Martina Dušková, 354 222 133, martina.duskova@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Monika Slipková, 354 222 319, monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Romana Štecová, 354 222 247, romana.stecova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Káďová, 354 222 232, martina.kadova@kr-karlovarsky.cz
Martin Karas, 354 222 328, martin.karas@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor regionálního rozvoje
Bc. Gabriela Donovová, 354 222 386, gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Romana Špindlerová,DiS., 354 222 312, romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská, 354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor sociálních věcí
Bc. Anna Vendlová, 354 222 379, anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Individuální dotace - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Fučíková, 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz (oblast sportu)
Ing. Eva Cíchová, 354 222 446, eva.cichova@kr-karlovarsky.cz (oblast školství, vzdělávání)
 
Individuální dotace - odbor zdravotnictví
Ing. Jitka Hloušková, 354 222 326, jitka.hlouskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Šárka Ištvánová, 354 222 464, sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Denisa Pelc, 354 222 316, denisa.pelc@kr-karlovarsky.cz
 
Individuální dotace - odbor životního prostředí a zemědělství
Bc. Sabina Pudilová, DiS., 354 222 308, sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
 
Příjem žádostí:
Elektronickou žádost o individuální dotaci může žadatel odeslat průběžně během celého kalendářního roku.
Listinou žádost o individuální dotaci včetně všech příloh by měl žadatel doručit nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti.
 

 

Důležité dokumenty: 

 

Za stránku zodpovídá: odbory KÚ
Datum poslední změny: 4.1.2023 12:09