Úvodní strana > Dotace > Odbor sociálních věcí - schválené dotace KK

 Odbor sociálních věcí - schválené dotace KK

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok: 

  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 281/09/19 ze dne 23. 9. 2019 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - navýšení neinvestiční dotace 1 v rámci mimořádného kola dotačního řízení, dofinancování sociálních služeb - vysledky-2019-navyseniND1-dofinancovani-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 733/06/19 ze dne 10. 6. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností - nadreg-sluzby-2019-ANONYMIZOVANA.xlsxpřehled schválených dotací
  • inddotace-OSV-2019-ANONYMIZOVANA.xlsxIndividuální dotace v roce 2019
  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 17/02/19 ze dne 28. 2. 2019 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 - vysledky-2019-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací.
  • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 18/02/19 ze dne 28. 2. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - vysledky-projekt-2019-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací.
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 919/08/19 ze dne 5. 8. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2019 - Ke_zverejneni_inv_amg_sl.XLSXpřehled schválených dotací.
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 920/08/19 ze dne 5. 8. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2019 - Ke_zverejneni_neinv_amb_sl.XLSXpřehled schválených dotací.
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 918/08/19 ze dne 5. 8. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví pro rok 2019 - Ke_zverejneni.XLSXpřehled schválených dotací.
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 917/08/19 ze dne 5. 8. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny pro rok 2019 - Ke_zverejneni_rodina.XLSXpřehled schválených dotací.
  • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 916/08/19 ze dne 5. 8. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na  podporu seniorů pro rok 2019 - Ke_zverejneni_seniori.XLSXpřehled schválených dotací.

 

Za stránku zodpovídá: Dagmar Čejková
Datum poslední změny: 25.9.2019 8:28