Úvodní strana > Dotace > Odbor sociálních věcí - schválené dotace KK

 Odbor sociálních věcí - schválené dotace KK

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok: 

 • Tabulka ke zverejneni.XLSXPřehled schválených žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2021
 • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 343/10/21 ze dne 4. 10. 2021 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 - navýšení neinvestiční dotace 1 - vysledky-navyseniND1-2021-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací
 • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 323/09/21 ze dne 13. 9. 2021 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 - dofinancování sociálních služeb - vysledky-2021-dofinancovani-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 714/06/21 ze dne 21. 6. 2021 bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností v roce 2021 -nadregsluzby_2021_schvalene_na_web.XLSXpřehled schválených dotací
 • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 36/02/21 ze dne 1. 2. 2021 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 - vysledky-2021-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací
 • Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 37/02/21 ze dne 1. 2. 2021 bylo schváleno poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2021 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - vysledky-projekt-2021-ANONYMIZOVANA.xlspřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 894/08/21 ze dne 9.8.2021 bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví - SUMARIZACE_dobrovolnici_2021_1.xlsPřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 893/08/21 ze dne 9.8.2021 bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivní činnosti seniorů pro rok 2021 - SUMARIZACE_seniori_2021_1.xlsPřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 941/08/21 ze dne 23.8.2021 bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu rodiny pro rok 2021 - SUMARIZACE_rodina_2021.xlsPřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 940/08/21 ze dne 23.8.2021 bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci Programu na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2021 - SUMARIZACE_inv_sluzby_2021.xlsPřehled schválených dotací
 • Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 892/08/21 ze dne 09.08.2021 a Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 325/09/21 ze dne 13.09.2021 bylo schváleno poskytnutí dotací v rámci Programu na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb pro rok 2021- SUMARIZACE_neinv_sluzby_2021_zverejnit.xlsPřehled schválených dotací 2021
Za stránku zodpovídá: Bc. Anna Vendlová a Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 29.10.2021 10:55