Úvodní strana > Dotace > Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

 

Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1429/12/18 ze dne 3. 12. 2018 schválila rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva

 

Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 566/05/18 ze dne 14. 5. 2018 schválila rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

ANONYMIZOVANA_odborna_kvalifikace_ucitelu_2018.XLSPodpora získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 

Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje svými usnesením (č. RK 329/03/18 ze dne 19. 3. 2018 a č. ZK 146/04/18 ze dne 26. 4. 2018) schválily rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

ANONYMIZOVANA_Primarni_prevence_2018.XLSPodpora primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018

 

Dne 21. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 238/06/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora sportovní infrastruktury

Dne 13. 8. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 948/08/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora sportovní reprezentace

Dne 9. 7. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 825/07/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora sportovní reprezentace

 Dne 21. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 236/06/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost
Podpora sportovních aktivit – akce
Podpora sportovní reprezentace
Podpora vrcholového sportu

 

Dne 28. 05. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 694/05/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje (žádosti do 200.000 Kč) v oblasti:

ANONYMIZOVANA_dotace_sport_cinnost_A1_schvalujeRK.xlsPodpora sportovních aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost

ANONYMIZOVANA_dotace_sport_akce_A2_schvalujeRK.XLSPodpora sportovních aktivit – akce

ANONYMIZOVANA_dotace_sport_reprezentace_A3_schvalujeRK.xlsPodpora sportovní reprezentace

ANONYMIZOVANA_dotace_sport_vrcholovysport_A4_schvalujeRK.xlsPodpora vrcholového sportu

 

Dne 28. 05. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 692/05/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:
 

TABULKA_SCHVALENYCH_DOTACI_udrzba.xlsPodpora údržby a obnovy sportovních zařízení

 

Dne 28. 05. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 693/05/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – akce


Dne 14. 05. 2018 schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 565/05/18 rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti:

Podpora školních soutěží - školy zřizované krajem

Podpora školních soutěží - školy zřizované obcemi

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Adéla Jelenová, Ing. Pavel Kubeček
Datum poslední změny: 18.12.2018 14:29