Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2019 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v programech:

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
        
 -  Schvalene_dotace_na_obnovu_pamatek_za_rok_2019_anonym.XLSX Přehled poskytnutých dotací PAMÁTKY

podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji

          -  Přehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH

podpora kulturních aktivit
          -  Přehled poskytnutých dotací KULTURA

podpora vydávání neperiodických publikací
          -  Přehled poskytnutých dotací NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

  

Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Martina Zahrádková, Ing. Radka Maglia
Datum poslední změny: 15.10.2019 8:25