Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2021 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v programech:

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
        
 -  Poskytnute_dotace_pamatky_2021.XLSXPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKOVÁ PÉČE

podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji

          - poskytnute_dotace_CR_2021.XLSXPřehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH

podpora kulturních aktivit
          -  poskytnute_dotace_KULTURA_2021.XLSXPřehled poskytnutých dotací KULTURNÍ AKTIVITY

podpora vydávání neperiodických publikací
          - Přehled poskytnutých dotací NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

 

 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
          - poskytnute_dotace_ID_2021.XLSXPřehled poskytnutých dotací - Individuální dotace


Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Martina Zahrádková, Ing. Radka Maglia
Datum poslední změny: 3.6.2021 14:43