Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2021 a 2022 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v programech:

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 
Schválené dotace 2022.XLSXPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKOVÁ PÉČE

podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Dotace2022_CR.XLSXPřehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH 2022

podpora kulturních aktivit
Přehled poskytnutých dotací KULTURNÍ AKTIVITY 2022

podpora vydávání neperiodických publikací
Přehled poskytnutých dotací NEPERIODICKÉ PUBLIKACE 2022

 

 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Přehled poskytnutých dotací - Individuální dotace 2022


Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Martina Zahrádková, Ing. Radka Maglia
Datum poslední změny: 26.4.2022 14:27