Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

 Odbor kultury - schválené dotace Karlovarského kraje

Seznamy schválených dotací jsou publikovány vždy za aktuální rok:

Přehled schválených dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2020 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v programech:

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
        
 -  Prehled_dotaci_2020_pamatky.XLSXPřehled poskytnutých dotací PAMÁTKY_2020
            zasobnik_dotaci_PAMATKY_2020.XLSXZásobník dotací PAMÁTKY_2020


podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji

          - poskytnute_dotace_CR_2020.XLSXPřehled poskytnutých dotací CESTOVNÍ RUCH_2020

podpora kulturních aktivit
          - kulturni_aktivity_dotace2020.XLSXPřehled poskytnutých dotací KULTURA_2020

podpora vydávání neperiodických publikací
          -

Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Martina Zahrádková, Ing. Radka Maglia
Datum poslední změny: 31.12.2020 8:31