Úvodní strana > Dotace > Odbor kultury - schválené příspěvky KK

 Odbor kultury - schválené příspěvky KK

ROK 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ROK 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2015  

 

                

 

 

 

 

ROK 2014

 ROK 2013


ROK 2012

ROK 2011

 

ROK 2010

 

 
 

ROK 2009

 

 

ROK 2008

ROK 2007

  • Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Přehled schválených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

  • Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Přehled schválených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007 v oblasti kultury

  • Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Přehled schválených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007 v oblasti památkové péče (k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek  a památkově hodnotných objektů)

ROK 2006

ROK 2005

ROK 2004

Za stránku zodpovídá: Martin Karas, Ing. Bc. Leona Loufková
Datum poslední změny: 24.10.2017 11:30