Úvodní strana > Dotace > PODPORA VČELAŘSTVÍ

 PODPORA VČELAŘSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ:


schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství oddělení lesního hospodářství, myslivosti a ryvářství
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v 26B_Pravidla_vcely.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 

 

Příjem žádostí:


Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 10:00
Ukončení  28. 2. 2018, 17:00
a
listinná žádost včetně příloh nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti

 
 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ!
 
Po odeslání elektronické žádosti bude systémem automaticky odeslán e-mail na registrovanou e-mailovou adresu s pořadovým číslem žádosti a dalšími pokyny pro úspěšné dokončení podání žádosti.
SLEDUJTE SVOJI E-MAILOVOU ADRESU!
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Pavla Vinopalová
+420 354 222 285
pavla.vinopalova@kr-karlovarsky.cz
 
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 22. 12. 2017
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Vinopalová
Datum poslední změny: 6.6.2018 15:02