Úvodní strana > Dotace > KOTLÍKOVÉ DOTACE I

 KOTLÍKOVÉ DOTACE I

Dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I“
 
Dne 3. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 519/12/15 Pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I“

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Martin Ševic
Datum poslední změny: 31.3.2016 8:51