Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

 PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ PRO ROK 2021
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021
administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 5. 2021, 9:00 hodin
- do 31. 5. 2021, 16:00 hodin.
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 11. 5. 2021, 9:00 hodin.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontaky:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Eva Dolívková
354 222 569
Anna Vendlová
354 222 569
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno dne 22. 4. 2021.
 

  
 
Archiv:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2020

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 824/07/20 ze dne 30. 7. 2020
 
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 1. 9. 2020, 9:00 hodin
 
- do 7. 9. 2020, 16:00 hodin.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 
- od 18. 8. 2020, 9:00 hodin.
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
 
b) který vznkl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Anna Vendlová
+420 354 222 241
 
Eva Dolívková
+420 354 222 569
 
Žadatel může projednat záležitosti  týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 31. 7. 2020
 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2019

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25. 3. 2019

administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic a správa majetku

termín konání informačního semináře pro žadatele: 25. 4. 2019, od 10:00 hodin

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 30. 4. 2019, 9:00 hodin

- do 6. 5. 2019, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 9. 4. 2019, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznkl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Kamila Caháková

+420 354 222 424

kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti  týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 28. 3. 2019

 


 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2018:

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK-486-12-17.pdfZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2018

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 166/02/18 ze dne 19. 2. 2018

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidla-seniori-2018.docPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 

Příjem žádostí:

Elektronická žádost

Zahájení 23. 3. 2018, 9:00 hod.

Ukončení 5. 4. 2018, 14:00 hod.

a

listinná žádost

Ukončení 10. 4. 2018, 15:00 hod.

 

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

 

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Nikol Geltnerová

+420 354 222 426, +420 736 650 102

nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 20. 2. 2018.

 

Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2017odpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2017

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_seniori_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
 • program_seniori_2017.docxProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
 • zadost_seniori_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
 • smlouva_seniori_2017.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
 • financni_vyporadani_seniori_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
 • avizo_seniori_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2016

 

 žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 4. 2016 do 6. 5. 2016

 • vyzva_seniori_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • program_seniori_2016.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • zadost_seniori_2016.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • smlouva_seniori_2016.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • financni_vyporadani_seniori_2016.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • avizo_seniori_2016.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků 

 

 

Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2015 

Karlovarský kraj vyhlašuje dotační řízení na poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti v roce 2015.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat ve lhůtě od 16. 7. 2015 do 24. 7. 2015. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti na rok 2015 činí 200.000,- Kč.

 • program_seniori_2015_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • zadost_seniori_2015_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestáních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti 
 • smlouva_seniori_2015_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • financni_vyporadani_seniori_2015_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
 • avizo_seniori_2015_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Za stránku zodpovídá: Anna Vendlová
Datum poslední změny: 7.12.2021 13:00