Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

 PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ PRO ROK 2022
 
 

schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 55/02/22 ze dne 28. 2. 2022

administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic

Na pořadí žádosti nezáleží!
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje ​https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 
 • od 5. 4. 2022, 9.00 hodin
 • do 11. 4. 2022, 16.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
   
   
  Kontakty:
  Karlovarský kraj
  Závodní 353/88
  36006  Karlovy Vary
   
  Eva Dolívková
  354 222 569
    
  Anna Vendlová
  354 222 241
   
  Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
   
  Zveřejněno 2. 3. 2022
   
    

   
  PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - ROK 2021
   
  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021
  administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic
   
  Na pořadí žádostí nezáleží!
  Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
   
  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  - od 25. 5. 2021, 9:00 hodin
  - do 31. 5. 2021, 16:00 hodin.
  Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
  - od 11. 5. 2021, 9:00 hodin.
  Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
   
  Důležité dokumenty:
   
  Kontaky:
  Karlovarský kraj
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
   
  Eva Dolívková
  354 222 569
  Anna Vendlová
  354 222 569
   
  Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
   
  Zveřejněno dne 22. 4. 2021.
   

    
   
  Archiv:

  PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2020

   
  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
   
  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 824/07/20 ze dne 30. 7. 2020
   
  administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
   
   
   
  Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
   
  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
   
  - od 1. 9. 2020, 9:00 hodin
   
  - do 7. 9. 2020, 16:00 hodin.
   
  Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
   
  - od 18. 8. 2020, 9:00 hodin.
   
  Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
   
  Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
   
  a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
   
  a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
   
  b) který vznkl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
   
  a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.
   
  Důležité dokumenty:
   
   
  Kontakty:
  Karlovarský kraj
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
   
  Anna Vendlová
  +420 354 222 241
   
  Eva Dolívková
  +420 354 222 569
   
  Žadatel může projednat záležitosti  týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
   
  Zveřejněno 31. 7. 2020
   

   

  PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2019

   

  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25. 3. 2019

  administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic a správa majetku

  termín konání informačního semináře pro žadatele: 25. 4. 2019, od 10:00 hodin

   

  VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

  Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

   

  Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  - od 30. 4. 2019, 9:00 hodin

  - do 6. 5. 2019, 16:00 hodin.

  Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

  - od 9. 4. 2019, 9:00 hodin.

  Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

  Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

  a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

  a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

  b) který vznkl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

  a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

   

  Důležité dokumenty:

   

  Kontakty:

  Karlovarský kraj

  Závodní 353/88

  36006 Karlovy Vary

  Anna Vendlová

  +420 354 222 241

  anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

  Ing. Kamila Caháková

  +420 354 222 424

  kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz

  Žadatel může projednat záležitosti  týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

  Zveřejněno 28. 3. 2019

   


   

   

  PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ - rok 2018:

   

  schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK-486-12-17.pdfZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2018

  vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 166/02/18 ze dne 19. 2. 2018

  administrátor programu: odbor sociálních věcí

  Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidla-seniori-2018.docPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

   

  Příjem žádostí:

  Elektronická žádost

  Zahájení 23. 3. 2018, 9:00 hod.

  Ukončení 5. 4. 2018, 14:00 hod.

  a

  listinná žádost

  Ukončení 10. 4. 2018, 15:00 hod.

   

  BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

  VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

  NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

   

  Důležité dokumenty:

   

  Kontakty:

  Karlovarský kraj

  Závodní 353/88

  36006 Karlovy Vary

  Nikol Geltnerová

  +420 354 222 426, +420 736 650 102

  nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz

  Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

  Zveřejněno 20. 2. 2018.

   

  Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2017odpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2017

  žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

  • vyzva_seniori_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
  • program_seniori_2017.docxProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
  • zadost_seniori_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
  • smlouva_seniori_2017.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
  • financni_vyporadani_seniori_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování seniorů do společnosti
  • avizo_seniori_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

  Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2016

   

   žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 4. 2016 do 6. 5. 2016

  • vyzva_seniori_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • program_seniori_2016.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • zadost_seniori_2016.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • smlouva_seniori_2016.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • financni_vyporadani_seniori_2016.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • avizo_seniori_2016.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků 

   

   

  Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti v roce 2015 

  Karlovarský kraj vyhlašuje dotační řízení na poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti v roce 2015.

  Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat ve lhůtě od 16. 7. 2015 do 24. 7. 2015. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti na rok 2015 činí 200.000,- Kč.

  • program_seniori_2015_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • zadost_seniori_2015_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestáních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti 
  • smlouva_seniori_2015_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • financni_vyporadani_seniori_2015_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
  • avizo_seniori_2015_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

   

  Za stránku zodpovídá: Anna Vendlová
  Datum poslední změny: 2.3.2022 15:14