Úvodní strana > Dotace > PODPORA SPORTOVNÍ REPREZENTACE KRAJE

 PODPORA SPORTOVNÍ REPREZENTACE KRAJE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍ REPREZENTACE KRAJE: 

 


TENTO DOTAČNÍ PROGRAM NENÍ V ROCE 2019 VYHLÁŠEN

 

Schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017 

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení organizační, správní, mládeže a sportu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 8:00  hod.
Ukončení  31. 10. 2018, 17:00  hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  5.11. 2018, 17:00 hod.


 


 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

 
Program
Vyhlášení programu
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Vzor finančního vypořádání
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Vzor profilu žadatele
Vzor předpokládaného rozpočtu projektu
Pokyny k vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje
Vzor závěrečného zhodnocení projektu

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Martina Fučíková
+420 354 222 596, +420 ​736 650 379
martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu 
Dana Martincová
+420 354 222 454, +420 736 650 345
dana.martincova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.


Zveřejněno 22. 12. 2017 


 

Důležité upozornění!

VEŘEJNÁ PODPORA

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 7.1.2019 11:43