Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:
 
Důležitá informace pro žadatele:
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 53/03/21 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace tohoto dotačního programu.
 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 22. 1. 2020
_____________________________________________________________________________________________________
Archiv - Výzva pro rok 2020
 
Program
27_pravidla_prevence_rizikoveho_chovani.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  
Sablona_zadost.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
Sablona_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy
Sablona_financni_vyporadani.xlsxVzor finančního vypořádání
27_popis_projektu_a_rozpocet.docxFormulář popisu projektu a rozpisu předpokládaného rozpočtu


Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 1.4.2021 8:22