Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:


schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení vzdělávání a evropských programů

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  28. 2. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  5. 3. 2018, 17:00 hod.


 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:


Program
Vyhlášení programu
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Vzor finančního vypořádání
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Vzor popisu projektu a rozpisu předpokládaného rozpočtu

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446, +420 736 650 340
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů
Ing. Stanislav Jambor
+420 354 222 358, , +420 736 650 951
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 22. 12. 2017 

 
 
 
Archiv informací:

 

Vyhlášený program pro rok 2017

Důlěžité upozornění! - příjem žádostí je možný pouze v termínu 1. prosince 2016 - 31. ledna 2017

  • Pravidla_prevence_Vyhlaseni_programu.doc Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže
  • Pravidla_prevence.doc Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
  • Pravidla_prevence_P1_zadost.doc Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
  • Pravidla_prevence_P2_smlouva.doc Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
  • Formuláře k vyúčtování:

 


Vyhlášený program pro rok 2016 - pouze k vyúčtování!!!!

  • Pravidla_prevence_Vyhlaseni_programu.docProgram na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Důležité upozornění!!!! - Příjem žádostí je možný pouze v termínu 1. února 2016 až 28. února 2016

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 3.10.2018 9:45