Úvodní strana > Dotace > STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE KE ZLEPŠENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA - PRO VŠ STUDENTY

 STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE KE ZLEPŠENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA - PRO VŠ STUDENTY

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE KE ZLEPŠENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1023/08/19 ze dne 19. 8. 2019

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení vzdělávání

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných a nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost

Zahájení 1. 10. 2019, 8:00 hod.

Ukončení 31. 10. 2019, 15:00 hod.

a

listinná žádost včetně příloh

Ukončení 7. 11. 2019, 15:00 hod.

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

Program

Stipendia_VS_vyhlaseni_2019.docxVyhlášení programu

Stipendia_VS_pravidla_2019.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Stipendia_VS_zadost_VZOR_2019.docxVzor žádosti o poskytnutí stipendia

Stipendia_VS_smlouva_2019.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Stipendia_VS_formular_2019.docVzor formuláře dalších povinných příloh žádosti - formulář musí být přílohou žádosti v listinné podobě !!!  

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

 

Mgr. Eva Maršíková

+420 354 222 467

eva.marsikova@kr-karlovarsky.cz

 

vedoucí oddělení vzdělávání

Mgr. Janka Kotrabová

+ 420 354 222 337

janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání také osobně, V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 30. 8. 2019

_____________________________________________________________________________________________________

Archiv - výzva pro rok 2018

Důležité dokumenty:

Program

Vyhlášení programu

Vzor žádosti o poskytnutí stipendia

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vzor formuláře dalších povinných příloh žádosti

Za stránku zodpovídá: Mgr. Eva Maršíková
Datum poslední změny: 25.2.2020 13:29