Úvodní strana > Dotace > PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ: 

 

Důležitá informace pro žadatele:

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017  
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ . Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 4. 5. 2021, 9:00 hodin 
  • do 11. 5. 2021, 15:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit včetně povinných příloh Karlovarskému kraji do 25. 5. 2021, 15:00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 

Důležité dokumenty:
Program_odborna_kvalifikace.docxProgram 
Vyhlaseni_pravidla_odborna_kvalifikace.pdfVyhlášení programu 
P1_Vzor_Smlouva_dotace.docVzor veřejnoprávní smlouvy
P6_formular_fin_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
P7_formular_fin_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
P2_Priloha_Kvalifikacni_dohoda.docxVzor kvalifikační dohody
P3_Priloha_Povinne_udaje.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
P5_Priloha_Oznameni_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku

Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 1. 4. 2021

 
Archiv informací:
 
Vyhlášený program pro rok 2019

Důležité dokumenty:
Program 
28_vyhlaseni_kvalifikace.docxVyhlášení programu 
28_pravidla_kvalifikace.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Priloha_vzor_zadosti.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
Priloha_vzor_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy
28_formular_fin_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
28_formular_fin_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
28_Vzor_kvalifikacni_dohody.docxVzor kvalifikační dohody
28_formular_dalsich_povinnych_udaju.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
28_formular_o_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku


Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou 
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 11.8.2021 17:02