Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení vzdělávání a evropských programů

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  28. 2. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  5. 3. 2018, 17:00 hod.


NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

Příloha č. 7 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446, +420 736 650 340
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů
Ing. Stanislav Jambor
+420 354 222 358, , +420 736 650 951
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.


Zveřejněno 22. 12. 2017 
____________________________________________________________________________________________________
 
Archiv informací:

 

Vyhlášený program pro rok 2017

Důležité upozornění!!!! Příjem žádostí je možný pouze v termínu 1. září 2016 až 31. října 2016

 • Pravidla_ucitele_Program_vyhlaseni.docProgram na podporu získání odborné kvalfikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2017
 • Pravidla_ucitele.pdfPravidla pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Pravidla_ucitele_P1_zadost.docŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu  získání odborné kvalfikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Pravidla_ucitele_P2_dohoda.docVzor kvalifikační dohody
 • Pravidla_ucitele_P3_smlouva.docVzor veřejnoprávní smlouvy
  • Formuláře k vyúčtování:
   • Pravidla_ucitele_P4_vyuctovani_kraj.docVyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu karlovarského kraje - právnické osoby zřizované krajem
   • Pravidla_ucitele_P5_vyuctovani_obec.docVyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí
   • Pravidla_ucitele_P6_oznameni.docOznámení o nesplnění závazku
   • Pravidla_ucitele_P7_avizo.docAvízo

 

Vyhlášený program pro rok 2016 - pouze k vyúčtování

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 1.2.2018 13:09