Úvodní strana > Dotace > PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

 PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 10. 3. 2022, 9.00 hodin
 - do 17. 3. 2022, 14:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Romana Štecová
Tel. 354 222 247, mob. 736 650 299
 
Martina Zahrádková
Tel. 354 222 314, mob. 736 650 095
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 8. 2. 2022
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 7.3.2022 16:05