Úvodní strana > Dotace > PODPORA PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

 PODPORA PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022, 9.00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  •  Dotace2023_UNESCO_infrastruktura.XLSXRozdělení dotací schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 224/02/23 ze dne 20. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 63/02/23 ze dne 27. 2. 2023 a ZK 124/03/23 ze dne 27. 3. 2023.
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Michal Slabyhoudek, DiS.
Tel. 354 222 322, mob. 736 650 052
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 3. 10. 2022
Za stránku zodpovídá: Radka Maglia
Datum poslední změny: 4.4.2023 14:26