Úvodní strana > Dotace > Archiv dokumentů OP VK

 Archiv dokumentů OP VK

Příručka pro příjemce:

PPP - verze 1 (pdf), platnost od 3.9.2008
PPP - verze 2 (pdf), platnost od 15.4.2009
PPP - verze 3 (pdf), platnost od 21.10.2009, účinnost od 30.10.2009
PPP - verze 4 (pdf), platnost od 30.6.2010; účinnost od 1.8.2010

Prováděcí dokument:

PD platné v době vyhlášení jednotlivých kol výzev:
pd_op_vk_mv_24.2.14.pdfProváděcí dokument OP VK - platnost od 12.6.2014
pd_op_vk_mv_24.2.14.pdfProváděcí dokument OP VK - platnost od 24.2.2014
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 25.10.2013
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 13.6.2013 (pro 5. kolo výzvy OP 3.2)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 13.9.2012 (pro 3. kolo výzvy PO 1, 2.GG; pro 4. kolo výzvy OP 3.2)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 8.12.2011 (pro 2. kolo výzvy PO 1, 2.GG)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 9.6.2011 (pro 5. kolo výzvy PO 1; pro 3. kolo výzvy OP 3.2)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 9.12.2010 (pro 4. kolo výzvy PO1; pro 1. kolo výzvy PO 1, 2.GG)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 9.6.2010 (pro 3. kolo výzvy PO1; pro 2. kolo výzvy OP 3.2)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 6.11.2009 (pro 1. kolo výzvy OP 3.2)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 9.12.2008 (pro 2. kolo výzvy PO1)
Prováděcí dokument OP VK - platnost od 22.4.2008 (pro 1. kolo výzvy PO1)
všechny PD jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk

Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání - 2.GG:
- 3. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.3) - 2.GG

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 3.kole výzvy 2.GG, účinnosti od 25.10.2012, v9 
03zad_Prez_PO1.zipPrezentace ze semináře pro žadatele ve 3. kole výzvy (12.12.2012) 
Prezentace ze semináře pro příjemce ve 3. kole výzvy (12.11.2013)

3.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.3), 2.GG

GP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci ve 3.kole výzvy, 2.GG

- 2. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 2.GG

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 2.kole výzvy 2.GG, účinnost od 10.3.2011, v7
02zad_prez_PO1.zipPrezentace ze semináře pro žadatele ve 2. kole výzvy (11.4.2012) 
prezentace-část 1, prezentace-část 2 - semináře pro příjemce (dne 11.2.2013)

vyzvy_2koloII.zip2.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 2.GG

vysl_2koloII.zipGP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci v 2.kole výzvy, 2.GG

- 1. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 2.GG

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 1.kole výzvy 2.GG, účinnost od 10.3.2011, v7

01zad_prez_PO1.zipprezentace ze semináře pro žadatele v 1. kole výzvy (25.5.2011)
01_prez_PO1.zipprezentace ze semináře pro příjemce v 1. kole výzvy (21.3.2012)

vyzvy_1koloII.zip 1.kolo výzvy   - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 2.GG

vysl_1koloII.zipGP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci v 1.kole výzvy, 2.GG

Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání - 1.GG:
- 5. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 1.GG:

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 5. kole výzvy, účinnost od 10.3.2011, v7 
  05zad_prez_PO1_I.zip prezentace  ze semináře pro žadatele  v 5.kole výzvy (23.11.2011), Benefit - seminář pro žadatele
prezentace-část 1 , prezentace-část 2  - seminář pro příjemce v 2.kole výzvy (18.9.2012)

5.kolo výzvy  - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 1.GG

GP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci v 5.kole výzvy, 1.GG

- 4. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 1.GG:

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 4. kole výzvy, účinnost od 10.3.2011, v7
prezentace ze semináře pro žadatele   ve 4. kole výzvy (8.3.2011) , prezentace-Benefit
prezentace ze semináře pro příjemce ve 4. kole výzvy (14.11.2011)

4.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 1.GG

GP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci ve 4.kole výzvy, 1.GG  

- 3. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 1.GG:

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 3. kole výzvy, účinnost od 30.10.2009, v6 
 prezentace ze semináře pro žadatele ve 3. kole výzvy (19.7.2010)
5_Prez1_PO1.zip prezentace (1) , 6_Prez2_PO1.zip prezentace (2) , Příručka k eMZ - seminář pro příjemce ve 3. kole výzvy (20.4.2011)

3.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 1.GG

GP schválené k realizaci (zip) - seznam grantových projektů schválených k realizaci ve 3.kole výzvy, 1.GG 

- 2. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 1.GG:

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 2. kole výzvy, platnost od 2.2.2009, v5 
prezentace ze semináře pro žadatele v 2. kole výzvy (27.5.2009)
1_prez_PO1.zip pre zentace ze semináře pro příjemce   v 2. kole výzvy (22.2.2010)

2.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podpou (1.1, 1.2, 1.3), 1.GG

GP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci v 2.kole výzvy, 1.GG 

- 1. kolo výzvy (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) - 1.GG:

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 1. kole výzvy, platnost od 25.3.2008
prezentace ze semináře pro žadatele v 1. kole výzvy (21.5.2008)
prezentace ze semináře pro příjemce v 1. kole výzvy (11.3.2009)

1.kolo výzvy - výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu (1.1, 1.2, 1.3), 1.GG

GP schválené k realizaci - seznam grantových projektů schválených k realizaci v 1.kole výzvy, 1.GG

Prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.2:
- 5. kolo výzvy (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání):

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 5.kole výzvy, účinnosti od 25.10.2012, v9 
05_prez_3-2.zip prezentace ze semináře pro žadatele  v 5.kole výzvy (31.7.2013)

5.výzva: oblast podpory 3.2 - výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

seznam schválených GP 5 kolo 3_2.pdfGP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr.procesu GP OP VK z 5.kola výzvy, 3.2 

- 4. kolo výzvy (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání):

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 4.kole výzvy, účinnost od 25.10.2012, v9
04zad_Prez_3-2.zip prezentace ze semináře pro žadatele ve 4. kole výzvy (12.12.2012) 
prezentace ze semináře pro příjemce ve 4. kole výzvy (12.11.2013)

4.výzva: oblast podpory 3.2 - výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

GP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr.procesu GP OP VK ze 4.kola výzvy, 3.2 

- 3. kolo výzvy (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání):

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele ve 3.kole výzvy, účinnost od 10.3.2011, v7
3_prez_3-2.zipprezentace ze semináře pro žadatele ve 3.kole výzvy (23.11.2011), Benefit 
prezentace-část 1, prezentace-část 2 - seminář pro příjemce v 3.kole výzvy (18.9.2012) 

3.výzva: oblast podpory 3.2 - výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

GP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr.procesu GP OP VK ze 3.kola výzvy, 3.2 

- 2. kolo výzvy (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání):

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 2.kole výzvy, účinnost od 30.10.2009, v6
2_prez_3-2.zip prezentace ze semináře pro žadatele   v 2.kole výzvy (16.12.2010)
prezentace ze semináře pro příjemce v 2.kole výzvy (5.10.2011)

2.výzva: oblast podpory 3.2 - výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

GP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr. procesu GP OP VK z 2.kola výzvy, 3.2 

- 1. kolo výzvy (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání):

Příručka pro žadatele - platná pro žadatele v 1. kole výzvy, účinnost od 30.10.2009, v6
1_prez_3-2.zipprezentace ze semináře pro žadatele v 1.kole výzvy (16.12.2009)
prezentace ze semináře pro příjemce v 1.kole výzvy (27.8.2010)

1. výzva: oblast podpory 3.2 - výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

GP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr. procesu GP OP VK z 1.kola výzvy, 3.2
 

Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 24.1.2019 8:19