Úvodní strana > Dotace > Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje

 Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje

logo_vzdel.jpg

 

 

 

Cílem projektu Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb. V rámci eGON Centra Karlovarského kraje jsou vlastními školiteli vyškolenými v Institutu pro místní správu Praha zajišťována školení z oblasti eGovernmentu pro úředníky, zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem zřizovaných organizací. Školení probíhají pomocí závazných vzdělávacích programů a e-learningových produktů, které zpracovává Institut pro místní správu Praha a zahrnují ovládání všech funkcionalit CzechPOINT, vidimaci, legalizaci, konverzi dokumentů, znalost práce se SSL nebo Dokument Management Systémem, ovládání datových schránek, práci se základními registry, práce s datovými úložišti, vytvořením DMVS, atd. K výuce jsou využívány počítačové učebny krajského úřadu a Krajské knihovny Karlovy Vary.

Celý název projektu: Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00025

 Webové stránky projektu

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Ing. Regina Martincová
Datum poslední změny: 23.5.2016 9:37