Úvodní strana > Dotace > Aplikace modelu CAF 2006

 Aplikace modelu CAF 2006

Logo

Záměrem tohoto projektu je zavedení moderních metod řízení a zvýšení efektivity činnosti veřejné správy.

Karlovarský kraj se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality nejen uvnitř úřadu (získal několik prestižních ocenění), ale zároveň i u jím zřizovaných organizací. Tyto činnosti rozvíjí projekt Aplikace modelu CAF 2006. Tento projekt povede k dalšímu rozvoji a modernizaci využití metody CAF (Společný hodnotící rámec). Zároveň v rámci projektu bude ve dvou organizacích kraje, které dosud nepoužívají standardy kvality, aplikován model CAF 2006 s cílem zefektivnit řízení a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Přidanou hodnotou projektu bude také analýza stavu řízení s ohledem na informace v sebehodnotících zprávách CAF, návrh na hodnocení kvality řízení na bázi zjištěných ukazatelů, přezkoumání pozitiv mezinárodních standardů na inovaci řízené dokumentace, možnost využití procesního řízení, potřeba standardizace v oblasti bezpečnosti IS, implementace pokročilého bodování pro CAF a inovace benchmarkingu.

Celý název projektu: Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivnosti a transparentnosti v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/42.00003

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Ing. Regina Kindratová
Datum poslední změny: 21.2.2014 11:50