Úvodní strana > Dotace > Zadávací dokumentace na veřejné zakázky v rámci projektu "Nestůj a pojď"

 Zadávací dokumentace na veřejné zakázky v rámci projektu "Nestůj a pojď"

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, z.s.
 
VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A POSKYTUJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
"Vícezdrojová analýza struktury mladých lidí a uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí Operační program Zaměstnanost"
Dovolte mi Vám nabídnout účast na zadávacím řízení. V případě Vašeho zájmu nám, prosím, doručte vaši nabídku dle pokynů do 29.10.2014 do 10:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.
Případné dotazy zodpoví Eva Havlíčková, e-mail: eva.havlickova@kr-karlovarsky.cz 
 
 
Krajská rada dětí a mládeže karlovarska, z.s.
 
VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A POSKYTUJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU -
"Dodávka ITC vybavení"
 
Dovolte mi Vám nabídnout účast na zadávacím řízení. V případě Vašeho zájmu nám, prosím, doručte vaši nabídku dle pokynů do 29.10.2014 do 12:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.
Případné dotazy zodpoví Hana Šnajdrová, e-mail: hana.snajdrova@kr-karlovarsky.cz 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová
Datum poslední změny: 20.10.2014 15:21