Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

 Individuální projekt Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"


O projektu

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Na základě zajištění těchto služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, především s mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby bez přístřeší a další vybrané cílové skupiny na celém území Karlovarského kraje. Podporou vybraných sociálních služeb bude přispěno k rozvoji sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb, jejichž poskytovatelé budou vybráni na základě výběrových řízení. Dalším cílem je nastavení metody hodnocení práce s uživateli na základě vyhodnocování Regionálních karet sociálních služeb a sledování pohybu uživatele ve službách.

 

Individuální projekt Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji" byl úspěšně ukončen ke dni 31.10. 2015.

V současné době probíhá jeho administrativní ukončování.
 
V úterý, dne 29. 9. 2015 se uskuteční závěrečná konference k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji", která se bude konat v Kynšperském pivovaru. Níže naleznete pozvánku s programem konference a přihlášku na konferenci s přihlašovacími údaji.

 

V případě Vašeho zájmu zašlete závaznou přihlášku na adresu: grunerova@apdm.cz , a to nejpozději do 18. 9. 2015.

 

 

 
V rámci výběrového řízení byl vybráni níže uvedení poskytovatelé sociálních služeb, kteří zajistí na území Karlovarského kraje poskytování 2 vybraných sociálních služeb. Služby budou financovány z individuálního projektu Karlovarského kraje.
 
"Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji"
Joker o. s., Karlova 392/17, 350 02 Cheb - Sociálně terapeutické dílny - okres Cheb - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Hradební 516/16 a Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb, Mgr. Petra Lhotáková, dilnyjoker@seznam.cz ; http://www.dilnyjoker.cz
 
Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Školní 737, 357 35 Chodov - Sociálně terapeutické dílny - okres Sokolov - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Tovární 223, Chodov a K. H. Borovského 1267, Sokolov, Ing. Pavel Bráborec, info@opschodov ; http://www.opschodov.cz/
 
Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary - Sociálně terapeutické dílny - okres Sokolov - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Závodu míru 303/142 a 339/144, 360 17 Karlovy Vary, Ing. Aleš Klůc, ales.kluc@charitakv.cz ; http://www.kv.charita.cz/
 
FOKUS - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav - Sociálně terapeutické dílny - okres Karlovy Vary - pro osoby se zdravotním, zejména duševním onemocněním - na adrese Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary - MUDr. Jan Stuchlík, stuchlik@fokus-mb.cz ; http://www.fokus-mb.cz/
 
"Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"
 
FOKUS - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav - Sociální rehabilitace - pro osoby s duševním onemocněním - na adrese Západní 1566/41, 360 01 Karlovy Vary - MUDr. Jan Stuchlík, stuchlik@fokus-mb.cz ; http://fokus-mb.cz
 
Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2 - Sociální rehabilitace - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Jednoty 1931, Sokolov - Šárka Paříková, sokolov@rytmus.org ; http://www.rytmus.org/od_klienta_k_obcanovi
 
V rámci výběrového řízení byli vybráni dodavatelé na opravy bytů a nákup nábytku do bytových jednotek v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji".
 
opravy bytových jednotek - Karea spol. s r. o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice

 

nákup nábytku do bytových jednotek - Nábytek Ideál, spol. s r. o., Sokolovská 921/124, 360 05 Karlovy Vary


Karlovarský kraj vyhlásil opětovně dne 27. 11. 2014 veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji".


Název veřejné zakázky:

"Nákup nábytku do bytových jednotek v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na webových stránkách esf:
http://www.esfcr.cz/zakazky/nakup-nabytku-do-bytovych-jednotek-v-ramci-realizace-1?lang=1&ref=m&source=email


Karlovarský kraj vyhlásil dne 7. 11. 2014 veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji".

Název veřejné zakázky:
          "Nákup nábytku do bytových jednotek v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na webových stránkách esf:
http://www.esfcr.cz/zakazky/nakup-nabytku-do-bytovych-jednotek-v-ramci-realizace


Karlovarský kraj vyhlásil dne 24.10.2014 veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji".

Název veřejné zakázky:
           "Provedení drobných stavebních oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na webových stránkách esf:
http://www.esfcr.cz/zakazky/provedeni-drobnych-stavebnich-oprav-v-bytovych-jednotkach-vKarlovarský kraj vyhlásil dne 25. 7. 2014 dvě veřejné zakázky k zajištění aktivit projektu:

           "Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dilny v Karlovarském kraji"
          "Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"

Tato zadávací řízení byla zrušena v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky na jednotlivé dílčí části zadávacího řízení.

Karlovarský kraj opětovně vyhlašuje dvě veřejné zakázky k zajištění aktivit projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji":

            "Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-socialne-terapeuticke-dilny-v-karlovarskem-kraji-1

           "Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-socialni-rehabilitace-v-karlovarskem-kraji-pro-osoby-s-mentalnim-postizenim-a-dusevnim-onemocnenim-1
 
Karlovarský kraj vyhlásil dne 16. 5. 2014 veřejné zakázky k zajištění aktivit projektu:

"Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji"
"Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji"
"Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji"
"Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji"
"Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním prostižením a duševním onemocněním"

Tato zadávací řízení byla zrušena v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky na jednotlivé dílčí části zadávacího řízení.

"Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji"
Toto zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) a písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky na dílčí části č. 1 a 2 a neobdržení žádné nabídky na dílčí část č. 3 zadávacího řízení.

 

Karlovarský kraj opětovně vyhlašuje veřejné zakázky k zajištění aktivit projektu "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji":

"Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-domy-na-pul-cesty-v-karlovarskem-kraji-1

"Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-nizkoprahova-denni-centra-v-karlovarskem-kraji-1

"Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-azylove-domy-pro-jednotlivce-v-karlovarskem-kraji-1

"Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-azylove-domy-pro-matky-s-detmi-v-karlovarskem-kraji-1

"Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-intervencni-centra-v-karlovarskem-kraji-1

"Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zajisteni-socialni-sluzby-podpora-samostatneho-bydleni-v-karlovarskem-kraji-pro-osoby-s-mentalnim-postizenim-a-dusevnim-onemocnenim-1 


Karlovarský kraj vyhlásil dne 25. 7. 2014 dvě veřejné zakázky k zajištění aktivit projektu:

"Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
Zakázka sociálně terapeutické dílny

"Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele:
Zakázka sociální rehabilitace V rámci výběrového řízení byli vybráni níže uvedení poskytovatelé sociálních služeb, kteří zajistí na území Karlovarského kraje poskytování 6 vybraných sociálních služeb. Všechny tyto služby budou financovány z individuálního projektu Karlovarského kraje.
 
"Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji"

Diecézní Charita Plzeň - Azylové domy pro jednotlivce - okres Cheb, na adrese Koželužská 19, 350 02 Cheb, samuelova@dchp.cz ; www.dchp.cz 

Pomoc v nouzi, o. p. s. - Azylové domy pro jednotlivce - okres Sokolov, na adresách Sokolov, Fibichova 852, Dvořákova 853, Slavíčkova 1685 a Kynšperk nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz
 
Armáda spásy v České republice, z. s. - Azylové domy pro jednotlivce - okres Karlovy Vary, na adrese Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary, Kolárova 13, 360 01 Karlovy Vary a Jaltská 10, 360 01 Karlovy Vary, robert_jiruse@szh.salvationarmy.org www.armadaspasy.cz 
"Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji"
Diecézní Charita Plzeň - Azylové domy pro matky s dětmi - Chebsko, na adrese K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, samuelova@dchp.cz; www.dchp.cz
 
Farní charita Aš - Azylové domy pro matky s dětmi - Ašsko, na adrese Klicperova 4, 352 01 Aš, ales.kluc@charitakv.cz http://farcaritas.cz/ 
Pomoc v nouzi o. p. s. - Azylové domy pro matky s dětmi - Sokolovsko, na adrese Sokolov, Fibichova 852, Dvořákova 853, Slavíčkova 1685 a v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14; robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz

Farní charita Karlovy Vary
- Azylové domy pro matky s dětmi - Karlovarsko, na adrese Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary, ales.kluc@charitakv.cz ; www.charitakv.cz
"Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji"
Pomoc v nouzi, o. p. s. - Domy na půl cesty - okres Cheb, Sokolov, na adresách Nebanice č. p. 31, Valdštejnova 1316/43, 350 01 Cheb, robert.pisar@pomocvnouziops.cz www.pomocvnouziops.cz 
 
Pomoc v nouzi, o. p. s. - Domy na půl cesty - okres Sokolov, na adresách Kynšperk nad Ohří, Jana Nerudy 494, Na Příkopech 22/3, Školní 521, robert.pisar@pomocvnouziops.cz www.pomocvnouziops.cz 
 
Farní charita Karlovy Vary - Domy na půl cesty - okres Karlovy Vary, na adrese Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, ales.kluc@charitakv.cz ; www.charitakv.cz 
 
"Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji"
Diecézní Charita Plzeň - Nízkoprahová denní centra - okres Cheb, na adrese Svobody 29, 350 02 Cheb, samuelova@dchp.cz ; www.dchp.cz 
 
Pomoc v nouzi, o. p. s. - Nízkoprahová denní centra - okres Sokolov, Jednoty 2233, robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz
 
Armáda spásy v České republice, z. s. - Nízkoprahová denní centra - okres Karlovy Vary, na adrese Sokolovská 299/42, 360 05 Karlovy Vary, robert_jiruse@czh.salvationarmy.org ; www.armadaspasy.cz
 
"Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji"
Pomoc v nouzi o. p. s. - na adresách Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov; Dr. Milady Horákové 1359/7, Karlovy Vary; Palackého 1562/8, Cheb, robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz
 
"Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"

Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. - Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, na adrese Jednoty 1931, Sokolov, rytmus@rytmus.org ; www.rytmus.org

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné
- Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním, na adrese Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov a Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, fokus@fokus-mb.cz ; hodbod@fokus-mb.cz ; www.fokus-mb.cz 
 
 
Za stránku zodpovídá: Olga Dacková
Datum poslední změny: 10.11.2015 9:46