Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Karlovarského kraje "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

 Individuální projekt Karlovarského kraje "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

loga

Aktuality

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 288/09/18 ze dne 13. 9. 2018 byly schváleny aktualizované Regionální karty sociálních služeb: Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Raná péče, Sociální rehabilitace, Tísňová péče, aktualizace je účinná od 1. 1. 2019:

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 366/09/17 ze dne 7. 9. 2017 byly schváleny aktualizované Regionální karty sociálních služeb: Azylové domy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, aktualizace je účinná od 1. 1. 2018:

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 184/06/14 ze dne 19. 6. 2014 byly schváleny následující výstupy projektu:

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vzalo usnesením č. 184/06/14 ze dne 19. 6. 2014 na vědomí výstupy projektu:

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 ze dne 12. 12. 2013 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

  • navrh_SPRSS_final.docStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017
  • priloha_1_final.xlsPříloha č. 1: Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji - výchozí stav
  • priloha_2_final.docPříloha č. 2: Zdroje dat a informací využité pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

 

Dne 30. 1. 2014 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnila závěrečná konference k projektu na téma Komunitní plánování sociálních služeb 

Aktuální informace o realizaci projektu na webových stránkách Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Dne 15. 3. 2013 byl úspěšně ukončen vzdělávací program pro pracovníky obcí a kraje v oblasti zjišťování potřeb, posuzování míry a způsobu vhodné podpory lidí v nepříznivé sociální situaci (8 vzdělávacích bloků) v rámci plnění klíčové aktivity č. 3 "Tvorba základní krajské sítě sociálních služeb" - celkem bylo vydáno 99 jednotlivých certifikátů (akreditace MV ČR) a 24 Závěrečných osvědčení (akreditace MPSV ČR).

V období od června do října 2013 v rámci plnění klíčové aktivity č. 3 "Tvroba základní krajské sítě sociálních služeb" byly poskytovány zástupcům poskytovatelů sociálních služeb sociální prevence dvoukolové konzultace v oblasti "Tvorby strategických plánů na období 2014 - 2017" - dle stanoveného harmonogramu.

V listopadu 2013 byly ukončeny práce na tvorbě návrhu "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje na období 2014 - 2017" včetně definování krajské sítě sociálních služeb, návrh byl zpracováván od dubna 2013, kdy byla zahájena činnost krajské expertní skupiny.

Karlovarský kraj v rámci zajištění aktivit individuálního projektu vyhlásil veřejnou zakázku "Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC". Vítězem dílčí části I zadávacího řízení se stala firma GI projekt o.p.s., vítězem dílčí části II zadávacího řízení se stala firma QQT s.r.o.

O projektu

Projekt je zaměřen na aktivity v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a zejména obcí s rozšířenou působností na území kraje. Hlavním cílem projektu je tvorba základní krajské sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb a podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje. V průběhu realizace projektu bude obcím poskytnuta metodická podpora při zjišťování potřeb, definování priorit a cílů rozvoje jednotlivých druhů sociálních služeb, nastavení místní sítě sociálních služeb a pro zajištění udržitelné struktury procesu plánování v obcích. Kromě toho budou pro pracovníky obcí a kraje realizovány vzdělávací programy, semináře a kulaté stoly. Další významnou aktivitou projektu je definování základní krajské sítě sociálních služeb a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017. V této souvislosti bude realizován sociologický výzkum, budou vytvořeny strategické záměry rozvoje služeb sociální prevence a nastavena kritéria optimalizace sítě služeb odborného sociálního poradenství na území kraje. Další aktivita projektu je zaměřena na vydefinování krajských kritérií pro rozhodování o finanční podpoře sociálních služeb a vytvoření regionálních karet sociálních služeb. V návaznosti na již započaté aktivity kraje z předchozích individuálních projektů bude nastaven systém řízení a vyhodnocování sítě sociálních služeb prostřednictvím metody The Balanced Scorecard. Metoda BSC bude rozšířena o služby sociální prevence, bude tak vytvořena celková koncepce systému BSC na celou síť sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Projekt administruje a řídí Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace ( http://www.apdm.cz).

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 19.2.2019 12:15