Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II"

 Individuální projekt Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II"

 

Aktuality

V rámci individuálního projektu "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit II." byla Mgr. Terezou Dvořákovou zpracována evaluacni_zprava_II.pdfEvaluační zpráva o poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje.

Individuální projekt Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II" byl úspěšně ukončen ke dni 30. 6. 2015.
 V současné době probíhá jeho administrativní ukončování.
informacni_letak.pdfInformační leták
Zaverecna_brozura.pdfZávěrečná brožura

pozvanka.pdfDne 12. května 2015 se uskutečnila závěrečná konference k Individuálním projektům Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" a "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.". Konference se konala pod záštitou Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí. Cílem konference bylo vyhodnocení jednotlivých aktivit projektu, stavu vybraných sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji, poskytovaných sociálních služeb Terénní programy, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Také byl vyhrazen prostor pro výstupy z evaluace projektu a příklady dobré praxe.
Konference byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a pro účastníky byla zdarma.


Poptávka - cenový průzkum

"Výběr zhotovitele závěrečné brožury a informačního letáku"

Karlovarský kraj a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. zveřejňují poptávku - cenový průzkum - za účelem zjištění cenových relací na zajištění služeb. Jedná se o průzkum trhu pro výběr zhotovitele na dodání závěrečných brožur a informačních letáků. Poptávka vychází ze dvou Individuálních projektů Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" a "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II", které jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR. Bližší informace ke zpracování cenové nabídky naleznete v přiloženém souboru. Nabídky je možné zaslat do pondělí 13. dubna 2015 včetně, e-mailem na adresu grunerova@apdm.cz

Od měsíce dubna 2014 je zajištěno poskytování sociálních služeb "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" (SAS) a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje. Služby jsou poskytovány vítězi jednotlivých výběrových řízení v následujících vyloučených lokalitách:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
vyloučené lokality - Chebsko                              poskytovatel Kotec, o. p. s.
vyloučené lokality - Sokolovsko                          poskytovatel Kotec, o. p. s.
vyloučené lokality - Kraslicko                              poskytovatel Člověk v tísni, o. p. s.
vyloučené lokality - Chodovsko                          poskytovatel Člověk v tísni, o. p. s.
vyloučené lokality - Ostrovsko                             poskytovatel Člověk v tísni, o. p. s.
vyloučené lokality - Žluticko/Bochovsko            poskytovatel Člověk v tísni, o. p. s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
vyloučené lokality - Chebsko                               poskytovatel Kotec, o. p. s.
vyloučené lokality - Sokolovsko                           poskytovatel Kotec, o. p. s.
vyloučené lokality - Kraslicko                               poskytovatel Člověk v tísni, o. p. s.
vyloučené lokality - Chodovsko                           poskytovatel Khamoro, o. p. s.
vyloučené lokality - Ostrovsko                             poskytovatel Občanské sdružení Světlo Kadaň

Od měsíce dubna 2014 probíhá vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti dluhové problematiky. Vzdělávání zajišťuje společnost Rubikon Centrum, která se stala vítězem výběrového řízení.
 

O projektu

Projekt přispěje k nastavení sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje (dále KK) orientovaných na specifickou cílovou skupinu, příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit (dále jen SVL) formou sociální práce s rodinou, dětmi a mládež s důrazem na osoby ve věku 15 - 26 let. Projekt řeší aktuální problémy SVL v KK. Podle nově zpracované Analýzy vyloučených lokalit Karlovarského kraje (dále Analýza) se jedná o celkem 31 nejvíce ohrožených sociálně vyloučených lokalit v KK. Z této Analýzy vyplynulo, že téměř ve všech SVL je nejvíce potřebná systematická práce s rodinou.

Hlavním cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), se zaměřením na návrat osob zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či k přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce. Jde o podporu sociálních služeb poskytovaných příslušníkům sociáně vyloučených romských lokalit na území Karlovarského kraje. Jedná se především o tyto druhy sociálních služeb: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle ustanovení § 62 Zákona (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle ustanovení § 65 Zákona (dále jen SAS). Obsah sociální práce bude vycházet z regionálních karet sociálních služeb SAS a NZDM.

Dalším cílem je vyškolení pracovníků poskytovatelů preventivních sociálních služeb a sociálních pracovníků zadavatelů (obcí II. a III. typu) v dluhové problematice, aby mohli poskytovat základní dluhové poradenství a dále v problematice zaměřené na péči o děti a mládež (kurátoři, výchova dětí a mládeže v romské rodině, OSPOD).

 

 

Vzdělávání sociálních pracovníků 

 

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti dluhové problematiky firmou Rubikon Centrum bylo ke konci června 2014 ukončeno.  

 

Od září 2014 probíhá vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti "Vzdělávání v problematice péče a výchovy dětí a mládeže", 3 akreditované kurzy:
 
1.  "Jak motivovat klienta v sociální službě"
2.  "Základy psychopatologie v sociální práci"
3.  "Jak klienty odhadnout a správně přesvědčit". 

Vzdělávání zajišťuje pro Karlovarský kraj zapsaný spolek "Dítě, rodič, prarodič, z. s. Plzeň" - http://www.osdrp.cz/ . 

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 11.8.2015 9:22