Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II

 Individuální projekt V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby IIAktuálně

Rada Karlovarského kraje schválila svým usnesením č. RK 701/07/15 ze dne 13. 7. 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016.

  • AP_2016_final.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

 

Ve dnech 14. a 15. 5. 2015 se uskutečnily semináře pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce obcí II. a III. typu na území Karlovarského kraje k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016.

 

Ve dnech 23., 24., 27. a 29. 4. 2015 se uskutečnily semináře pro poskytovatele sociálních služeb. Semináře byly zaměřené na sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb, na povinnosti vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015 a na vyplnění závěrečné zprávy o poskytování sociální služby.

 

Rada Karlovarského kraje schválila svým usnesením č. RK 902/08/14 ze dne 18. 8. 2014 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015.

 

Ve dnech 15., 16. a 17. září 2014 se uskutečnily semináře pro poskytovatele sociálních služeb. Semináře byly zaměřené na seznámení s mechanismem financování sociálních služeb v roce 2015 a podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015. 

 

Od 15. 4. 2014 zajišťuje realizaci aktivit projektu firma BDO Advisory, s.r.o., která se stala vítězem veřejné zakázky "Zajištění zpracovatele akčních plánů pro roky 2015 a 2016 a podpůrných metodických činností v Karlovarském kraji". 

O projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou Akčních plánů (pro roky 2015 a 2016) ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017, které budou sloužit jako podklad pro financování sociálních služeb v Karlovarském kraji, zejména pro aplikaci a pilotní ověření nové metody financování sociálních služeb v souvislosti s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dalším cílem projektu je metodická podpora při zavádění nového systému financování sociálních služeb, která bude zaměřena na pracovníky Karlovarského kraje (komplexní proces v návaznosti na řízení sítě sociálních služeb), obcí (zajištění spolufinancování) a poskytovatele sociálních služeb (žadatelé o dotaci). Cílem je rovněž správné nastavení systému vykazování, efektivity, hodnocení kvality služby při zajištění kontrol ze strany poskytovatele dotace.

Projekt administruje a řídí Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace (http://www.apdm.cz).

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 23.7.2015 7:57