Úvodní strana > Dotace > Projekt Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

 Projekt Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

logo_EU.jpg   logo_KK.jpg


Aktuality

Bližší informace o projektu, realizaci jednotlivých aktivit, aktualitách a plánovaných akcích naleznete na webových stránkách věnovaným projektům Karlovarského kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb.

Dne 19. 7. 2016 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konala úvodní konference k projektu. Prezentace z konference:

  • projekt_SPRSS.pdfPodpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji, Ing. S. Správková
  • DpS_Skalka.pdfDomov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace - Rozvojové plány a zvyšování kvality poskytovaných služeb, Mgr. R. Müllerová
  • KISSOS.pdfZkušenosti s informačním systémem sociálních služeb (KISSOS) pro podporu procesů řízení a financování sítě sociálních služeb v Královehradeckém kraji, Mgr. R. Černý, Ing. I. Guman
  • kriteria_planovani.pdfMinimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, PhDr. V. Vasková
  • novela_ZSS.pdfNovela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb, Mgr. J. Vrbický
  • kontroly.pdfKontroly dotací rok 2015 - Shrnutí výstupů z dosavadních kontrol, kontrola financování a vykazování, Ing. L. Kučerová

 

O projektu

Hlavním cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020. Dalšími aktivitami projektu je vyhodnocení rozvojových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje a tvorba nových rozvojových plánů na období 2018 - 2023, klíčování sociálních jevů a cílových skupin na území Karlovarského kraje včetně aktualizace potřebných kapacit sociálních služeb, revize a aktualizace systému hodnocení efektivity sociálních služeb v Karlovarském kraji, revize a aktualizace dokumentů pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb, dokumentů k financování sociálních služeb a dokumentů pro proces kontroly a registrace sociálních služeb, aktualizace dokumentu "Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením", vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 4.4.2017 12:30