Úvodní strana > Dotace > Integrovaný operační program

 Integrovaný operační program

Logo

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

 

Rozvoj regionu je v rámci IOP obsaženo v Prioritní ose 5 - Nadnárodní podpora územního rozvoje s oblastmi intervence

Za stránku zodpovídá: Monika Dohnalová
Datum poslední změny: 9.12.2014 8:48