Úvodní strana > Dotace > Rozvoj regionu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)

 Rozvoj regionu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)

V programovém období 2007-2013 se v rámci IOP integruje několik tématických oblastí. IOP je charakterizován jako jeden z tématických operačních programů, je komplementární k ostatním připravovaným tématickým a regionálním operačním programům.

Rozvoj regionu je v rámci IOP obsaženo v Prioritní ose 5 - Nadnárodní podpora územního rozvoje s oblastmi intervence

  • 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
  • 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
  • 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik:
  • 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni ORP) a krajů
  • 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů s ohledem na udržitelný rozvoj území

Podrobné informace naleznete na stránkách strukturálních fondů Evropské unie.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Vlastimil Veselý
Datum poslední změny: 9.12.2014 8:47