Úvodní strana > Dotace > Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově"

 Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově"

IROP logo

Název projektu: "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

"Transformace PATA Hazlov" - cílem projektu je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech "A, B" bude poskytována pobytová sociální služba "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a v domě "C" sociální služba "Chráněné bydlení", celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nových objektů. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.

Projekt je ve fázi "fyzické realizace"

Datum zahájení stavby: 2/2018

Datum ukončení realizace projektu: 29. 11. 2019

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 28.224.490,- Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449,- Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).

Indikátory projektu (datum dosažení 29. 11. 2019):

  • počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci - 3 zázemí (3 domy)
  • kapacita služeb a sociální práce - 16 klientů
  • počet poskytovaných druhů sociálních služeb - 2 služby (sociální služba - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení)

Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz.

Za stránku zodpovídá: Květa Rothanzlová
Datum poslední změny: 6.2.2018 8:52