Úvodní strana > Dotace > Programy EU

 Programy EU

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2027   Vlajka EU

 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v současné době probíhá příprava na další, které začne po roce 2020. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

Podrobnější informace o dotačních programech jsou k dispozici na  Dotace | Regionální stálá konference Karlovarského kraje (rskkvk.cz)

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020    Vlajka EU

 
 
 

Přehled operačních programů:

 

Evropská územní spolupráce
           Program ESPON 2020

 


  

 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013    Vlajka EU  

Informace k operačním programům:

Za stránku zodpovídá: Odbory KÚ
Datum poslední změny: 26.1.2022 11:11