Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu: 

 
 
Dne 01.11.2018 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytované na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

Finanční příspěvky na HOSPODAŘENÍ V LESÍCH, u nichž jsou krajské úřady podacím místem:

  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (dříve d. t. D)
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve d. t. B)
  • finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve d. t. A)
  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správyformulář 
 
 
 191216-NV-30-2014-priloha-c11-MZe.docOhlášení žadatel doručí před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku a je platné ode dne doručení do 30.06.žadatel doručí před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku a je platné ode dne doručení do 30.06.

U žádostí doručovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. od 01.11.2018 je elektronické poskytování údajů ze žádosti povinné již vždy (netýká se finančního příspěvku na vyhotovení LHP). Modul pro žadatele
 
Termín pro podání žádosti: do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku
 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Finanční příspěvky na vybrané MYSLIVECKÉ činnosti:

 

Termín pro podání žádosti: do 31. srpna
 

Veškeré informace naleznete na www.eagri.cz
 

 

______________________________________________________________________________________________________

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

 

dne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Oprávněne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
 
 
Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.
 
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného včetně uživatelské příručky zde
 
 
V případě dotazů, stavu žádosti atd. se obracejte na mojí osobu, v případě mé nepřítomnosti se můžete obracet také na kolegyni Bc. Karolínu Málkovou. Pro poskytování základních metodických informací o dotačním programu je od 14. 11. 2019 vždy od úterý do pátku od 8 do 12 hodin k dispozici konzultační telefonní linka 221 815 031. Závažnější metodické dotazy je vhodné adresovat na e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz. S technickými problémy při přihlašování do prostředí portálu eAGRI nebo při následné práci s modulem pro žadatele (MPZ) se obracejte e-mailem na adresu helpdesk@mze.cz.
E-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz je Vám k dispozici rovněž pro případy, že v modulu pro žadatele nenajdete potřebné údaje o lesním majetku (LHC) a příslušných porostních skupinách.
 
Kontaktní osoba: Ing. Václav Lupínek, 354 222 296, vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
 
OPZP_banner_kurovec_lesy.jpg

Za stránku zodpovídá: Bc. Karolína Málková
Datum poslední změny: 30.12.2019 9:31