Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu: 

 
 
Dne 01.11.2018 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytované na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

Finanční příspěvky na HOSPODAŘENÍ V LESÍCH, u nichž jsou krajské úřady podacím místem:

  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správyformulář 
 
 ​
Ohlášení žadatel doručí před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku a je platné ode dne doručení do 30.06.

U žádostí doručovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. od 01.11.2018 je elektronické poskytování údajů ze žádosti povinné již vždy (netýká se finančního příspěvku na vyhotovení LHP). Modul pro žadatele
 
Termín pro podání žádosti: do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku
 
 

​ metodicka_prirucka_lesy_NV_30_2014_aktualizace_leden19.pdfMetodická příručka pro žadatele - lesy (aktualizace leden 2019)

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Finanční příspěvky na vybrané MYSLIVECKÉ činnosti:

 

Termín pro podání žádosti: do 31. srpna
 

Veškeré informace naleznete na www.eagri.cz
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Karolína Málková
Datum poslední změny: 6.8.2019 14:13