Úvodní strana > Dotace > Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

 Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

 
 
1. část - akceschopnost 2021
 • Výzva_AKC_2021.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH 2021
 • Zasady_AKC_2021.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím 1 část rok 2021 
 
 
2. část - odborná příprava, zásahy mimo územní obvod, opravy a věcné vybavení 2021
 
 • VYZVA_2_cast_2021.pdfVÝZVA  k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace 2. část v roce 2021
 • ZASADY_2_cast_2021.pdfZÁSADY  pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím 2. část rok 2021

 

Přílohy výzvy - 2. část v roce 2021:

_____________________________________________________________________________________________
Archiv

 

 
Informace MV-GŘ HZS ČR ze dne 15. 1. 2020 - k 1. části dotací 
 
MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR“
 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2020“ (dále jen „výzva“) zde
 • Sběr žádostí o dotaci bude zahájen dne 20. ledna 2020 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 • Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 27. února 2020 v 23:59 hodin.
 • Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V1_2020 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – 1. část
 • Žádost, která bude prostřednictvím portálu RISPF vygenerována (.pdf) je nutné dále podepsat statutárním zástupcem obce (žadatele) a zaslat prostřednictvím datových schránek do 27. února 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“). 
                    

1. část - akceschopnost 2020

 • Vyzva_AKC_2020.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH
 • Zásady_AKC_2020.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 - 1. část

 

Informace MV-GŘ HZS ČR ze dne 17. 7. 2020 - ke 2. části dotací

 
MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“
 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ zde  
 • Sběr žádostí o dotaci bude zahájen dne 28. července 2020 v 00,01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky, a  to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portálu“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 • Činnost portálu bude ukončena dne 31. srpna 2020 v 23:59 hodin.
 • Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V2_2020 Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah, a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotek SDH obcí – II. část 
 • Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (.pdf), je nutné dále podepsat osobou oprávněnou jednat za obec o dotaci a zaslat prostřednictvím datových schránek do 31. srpna 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“). 

 

2. část - odborná příprava, zásahy mimo územní obvod, opravy a věcné vybavení 2020

 • VYZVA_2_cast_2020.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní účelové neinvestiční dotace  2. část
 • ZASADY_2_cast_2020.pdfZÄSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 - 2. část

 

Přílohy výzvy:
 • Příloha č. 1 zde, v editovatelné podobě zde  
 • Příloha č. 2 zde, v editovatelné podobě zde
 • Příloha č. 3 zde  
 
 

 

Informace z 1. 4. 2020
 
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.

JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
 
Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2020 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. května 2020 v 23:59 hodin. Zároveň upozorňujeme,
že 4. dubna 2020 bude na PORTÁLU probíhat instalace nové verze a v tuto dobu nemusí být webové stránky pro podání žádosti přístupné. Děkujeme za pochopení. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) statutárním zástupcem a zaslat datovou schránkou do 14. května 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
 
Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být dle čl. 5 bodu 2b) "Výzvy" dále podepsaná statutárním zástupcem.
 
Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA

____________________________________________________________________________________________________

Archiv

 

I. fáze - akceschopnost 2019

 • Vyzva_AKC_2019.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH
 • Zasady_AKC_2019.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 - I. fáze

 

II. fáze - odborná příprava, zásahy mimo území, věcné vybavení 2019

 • Vyzva_ODB.PR_ZASAHY_VEC.VYB._2019.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace

                                         na odbornou přípravu, zásahy mimo  území a věcné vybavení + opravy

 • Zasady_ODB.PR_ZASAHY_VEC.VYB._2019.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019

                                            na odbornou přípravu, zásahy mimo území, věcné vybavení + opravy - II. fáze

 

O státní účelovou neinvestiční dotaci si obce žádají prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, na základě žádosti evidované elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF a dále pak podáním listinné žádosti (výstup z portálu) prostřednictvím datové schránky příslušnému HZS kraje - viz ZÁSADY.

 

Informace z 29. 4. 2019
 
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.
 
Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Pro potřeby vyplnění konkrétního počtu obyvatel do žádosti uvádíme odkaz na stránky ČSÚ (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018).
 
Za stránku zodpovídá: Dana Hajnová
Datum poslední změny: 6.8.2021 9:56