Úvodní strana > Dotace > VÝZVA NA PODPORU UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 VÝZVA NA PODPORU UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

​VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DAR Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 


schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 292/09/20 ze dne 14. 9. 2020
administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
UPOZORŇUJEME, ŽE PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL VZHLEDEM K VYČERPÁNÍ ALOKOVANÉ ČÁSTKY UKONČEN.
 
Výzva k příjmu žádostí o dar pro rok 2021 
 
Termín uznatelnosti ubytování: od 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021 a od 1. 9. 2021 - 30. 11. 2021 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/#

Podávání (příjem) elektronických žádostí je možný:

od   15. 6. 2021,   9:00 hodin

Příjem žádostí o dar je možný do vyčerpání schválených finančních prostředků, nejpozději však do 31. 12. 2021.

O dar Karlovarského kraje lze žádat až po ukončení pobytu. Žádosti zaslané před ukončením pobytu nebudou posuzovány.


Žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje se netiskne. Vyplněné údaje se automaticky propisují do smlouvy o poskytnutí daru, kterou musí žadatel vytisknout a opatřit vlastnoručním podpisem. Žadatel musí listinnou darovací smlouvu a všechny přílohy (tj. doklady o realizaci ubytování a případně plnou moc zmocněnce pro zastupování žadatele) doručit ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení pořadí žádosti je rozhodující datum odeslání elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje.
 
UPOZORNĚNÍ: Prosíme o nevyplňování částky a čísla usnesení Rady Karlovarského kraje do smlouvy o poskytnutí daru. Tyto údaje budou vyplněny po schválení žádosti Radou Karlovarského kraje.
 
Informace naleznete také na: www.ubytovanikarlovarskykraj.cz
 
Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí daru

 Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 

Bc. Sabina Pudilová, DiS. 
+ 420 354 222 308, +420 601 690 051


Mgr. Monika Slipková
+ 420 354 222 319, + 420 739 604 884
 
 
Cizojazyčné verze stránky:
de_final.jpg
gb_final.jpg
 
 
Zveřejněno 27. 9. 2021

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Monika Slipková
Datum poslední změny: 7.10.2021 11:18