Úvodní strana > Dotace > Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)

 Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)

Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 24.08.2015 rozhodla svým usnesením č. RK 881/08/15, že i nadále bude podporovat rozvoj cykloturistiky, a to i formou individuální dotace (dále jen „dotace“) na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů na období let 2016 – 2018.
Dotace pro jednotlivé roky činí 200 000 Kč z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje a bude poskytnuta žadateli, příp. žadatelům k úhradě ztráty vzniklé v souvislosti s provozem cyklobusů v Karlovarském kraji v letech 2016 - 2018.

Žádost o poskytnutí dotace je nutno podat nejpozději do 31. 12. roku předcházejícího čerpáni dotace.
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 29.3.2016 8:44