Úvodní strana > Doprava > Studie zatížení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou

 Studie zatížení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou

Karlovarský kraj v roce 2011 zadal zpracování Studie zatížení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou, která má za cíl prověřit a popsat význam rychlostní silnice z hlediska:

  • prognózy vývoje dopravní zátěže do roku 2040,
  • přepravních vazeb a úlohy silničního taho v těchto vazbách,
  • vzájemných vztahů s dálnicí D5 a rychlostní silnicí R7.

Studie byla zpracováná v následujících variantách:

  1. Varianta bez projektu - výchozí stav R6 a I/6 definovaný stavebně technickým stavem z roku 2010, tedy mj. bez zprovozněných úseků Sokolov - Tisová a Nové Sedlo - Sokolov.
  2. Varianta projektová optimální - stav, který zahrne plnohodnotnou R6 v úseku Praha - Karlovy Vary - Cheb.

Studie

Přílohy:

Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 11.5.2018 12:54