Úvodní strana > Doprava > Ostatní informace z dopravy

 Ostatní informace z dopravy

  • Plán  jmenovitých oprav silnic II. a III. třídy na roky 2015 - 2020.

Sazebníky náhrad za použití silnice a silničního pozemku :

  • reklamní nebo zábavná zařízení pro komerční účely
  • užití silničních pozemků a staveb při provádění stavebních prací
  • vyhrazené  parkování

Sazebník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene k silnicím II. a III. tříd

Sazebnik_pronajmu.xlsSazebník pronájmů - připojování sousedních nemovitostí a pozemních komunikací

spravce_pozemnich_komunikaci.pdfZveřejnění údajů o správci pozemních komunikacích ve vlastnictví Karlovarského kraje

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích

Pokyn pro obce s rozšířenou působností ve věci rozdělení sankcí uložených za správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn č. 2 pro obce s rozšířenou působností ve věci rozdělení sankcí uložených za správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Změna pokynu pro obce s rozšířenou působností ve věci rozdělení sankcí uložených za správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro rok 2012

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 1. pololetí 2013

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 2. pololetí 2013

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 1. pololetí 2014

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 2. pololetí 2014

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 1. pololetí 2015

Příkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro 2. pololetí 2015

pszvIV.pdfPříkazní smlouva k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy pro rok 2016

Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 18.8.2022 10:53