Úvodní strana > Doprava > Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

 Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

Při provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče. Podmínky týkající se osvědčení řidiče upravuje článek 5 nařízení EP a R (ES) č. Narizeni_1072_2009.pdf1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční dopravy, ve znění pozdějších předpisů. Opis Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby je uložen u dopravce. Řidič dostává k dispozici originál osvědčení, který musí být na požádání předložen kontrolním orgánům.

  • zadost_osvedceni.docxžádost o vydání osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Bc. Ondřej Mertl
Datum poslední změny: 8.4.2022 8:25