Úvodní strana > Doprava > Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

 Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí osoby

Každý dopravce, který zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. států, které nejsou členem EU, musí zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území členských států EU vybaveni osvědčením řidiče. Opis Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby je uložen u dopravce. Řidič dostává k dispozici originál osvědčení, který musí být na požádání předložen kontrolním orgánům. Tato povinnost vychází z nařízení č. 1072/2009.

Příslušným orgánem pro vydávání osvědčení jsou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,  ve znění pozdějších předpisů, dopravní úřady příslušné pro vydání stanoviska ke koncesi, tj. krajské úřady.

  • žádost  o vydání osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Bc. Ondřej Mertl
Datum poslední změny: 2.1.2020 8:52