Úvodní strana > Doprava > Informace a formuláře pro dopravce

 Informace a formuláře pro dopravce

 

Informace a formuláře žádostí pro dopravce ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě - osobní a nákladní 

 • Eurolicence
 • Finanční způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Ostatní formuláře potřebné po vstupu do EU
 • Zakon_c_111.docxZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlaska-478.docxVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • narizeni-561.pdfNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, ve znění pozdějších předpisů
 • Narizeni_1071_2009.pdfNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů
 • Narizeni_1072_2009.pdfNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • Narizeni_c_1073.pdfNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, ve znění pozdějších předpisů
 • narizeni-165.pdfNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a o změně nařízení 561/2006, ve znění pozdějších předpisů
 • Potvrzení o činnostech
Za stránku zodpovídá: Ing. Petr Noha
Datum poslední změny: 13.2.2023 11:17