Úvodní strana > Doprava > Informace o veřejné dopravě

 Informace o veřejné dopravě

Jízdní řády - portál IDOS

Dopis Ministerstva dopravy o podmínkách provozu mezinárodní osobní dopravy provozované minibusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje:

 

Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028

1_plan_dopravni_obsluznosti_aktualizace.pdfPlán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 - aktualizace únor 2018

Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 – aktualizace červen 2022
 Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 a aktualizace z června 2022 (dále jen „plán dopravní obslužnosti“) – aktualizace listopad 2022

 1. njral_2016.pdfNávrh jízdních řádů a územní obvody autobusových linek v Karlovarském kraji v roce 2016
 2. njral_vyh.pdfNávrhy jízdních řádů autobusových linek v Karlovarském kraji - výhled
 3. jr_gvd_2015_16.pdfJízdní řády na tratích Karlovarského kraje pro období GVD 2015 - 2016
 4. njrt_vyh.pdfNávrh jídzních řádů na tratích Karlovarského kraje - výhled

 

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 včetně změn

 • Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (část veřejná linková doprava)
 • Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (část mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava a drážní doprava)
 • Změny na seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 (veřejná linková doprava + mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava a drážní doprava)

 

Návrh železničního jízdního řádu pro Karlovarský kraj pro období let 2022 - 2023 a jeho připomínky

Návrh železničního jízdního řádu pro Karlovarský kraj pro období let 2022 - 2023

Připomínky k návrhům železničních jízdních řádů v Karlovarském kraji pro období let 2022 - 2023

 

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - Nařízení (EU) č. 181/2011

 • plný text předmětného nařízení.
 • Oznámení o vyhlášení seznamu autobusových terminálů
 • Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě
 • Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2013 - 2014
 • Zprava-o-cinnosti-cestujici.pdfZpráva o činnosti při prosa​zování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2015 - 2016 

 

Předlohy žádostí o vydání licence k provozování veřejné/zvláštní linkové osobní dopravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě (platné od 03.10.2017)

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 4.1.2023 9:10