Úvodní strana > Doprava > Informace o veřejné dopravě

 Informace o veřejné dopravě

Jízdní řády - portál IDOS

Dopis Ministerstva dopravy o podmínkách provozu mezinárodní osobní dopravy provozované minibusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje:

 

Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028

1_plan_dopravni_obsluznosti_aktualizace.pdfPlán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 (aktualizace únor 2018)

  1. njral_2016.pdfNávrh jízdních řádů a územní obvody autobusových linek v Karlovarském kraji v roce 2016
  2. njral_vyh.pdfNávrhy jízdních řádů autobusových linek v Karlovarském kraji - výhled
  3. jr_gvd_2015_16.pdfJízdní řády na tratích Karlovarského kraje pro období GVD 2015 - 2016
  4. njrt_vyh.pdfNávrh jídzních řádů na tratích Karlovarského kraje - výhled

 

Seznamy linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 a 2020 včetně změn

Seznam-DO-2019-VLD.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 - část veřejná linková doprava

Seznam-DO-DD-KK-2019.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 - část drážní doprava

Seznam-DO-2020-VLD.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 - část veřejná linková doprava

Seznam-DO-2020-DD.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 - část drážní doprava

Usn-1-5-zmeny-ZDO 2020.pdfZměny seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020

 

Návrhy železničních jízdních řádů pro období platnosti od 13.12.2020 do 11.12.2021

nav-zel-jr-2021-cd.pdfNávrh železničního jízdního řádu pro období platnosti od 13.12.2020 do 11.12.2021 - dopravce České dráhy, a.s. (tratě 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 161, 178, 179)

nav-zel-jr-2021-gwtr.pdfNávrh železničního jízdního řádu pro obodobí platnosti od 13.12.2020 do 11.12.2021 - dopravce GW Train Regio a.s. (trať 149)

form-prip-obce-zeljr-2021.pdfFormulář pro připomínky měst a obcí k návrhům železničních jízdních řádů pro období platnosti od 13.12.2020
 do 11.12.2021

 

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - Nařízení (EU) č. 181/2011

  • plný text předmětného nařízení.
  • Oznámení o vyhlášení seznamu autobusových terminálů
  • Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě
  • Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2013 - 2014
  • Zprava-o-cinnosti-cestujici.pdfZpráva o činnosti při prosa​zování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2015 - 2016 

 

Předlohy žádostí o vydání licence k provozování veřejné/zvláštní linkové osobní dopravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě (platné od 03.10.2017)

 

Oznámení o uzavřených smlouvách v přepravě cestujících

Oznameni-o-uzavrenych-smlouvach-v-preprave-cestujicich.pdfOznámení o uzavřených smlouvách v přepravě cestujících

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 19.8.2020 9:43