Úvodní strana > Doprava > Informace o veřejné dopravě

 Informace o veřejné dopravě

Jízdní řády - portál IDOS

Dopis Ministerstva dopravy o podmínkách provozu mezinárodní osobní dopravy provozované minibusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje:

 

Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028

1_plan_dopravni_obsluznosti_aktualizace.pdfPlán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028 (aktualizace únor 2018)

  1. njral_2016.pdfNávrh jízdních řádů a územní obvody autobusových linek v Karlovarském kraji v roce 2016
  2. njral_vyh.pdfNávrhy jízdních řádů autobusových linek v Karlovarském kraji - výhled
  3. jr_gvd_2015_16.pdfJízdní řády na tratích Karlovarského kraje pro období GVD 2015 - 2016
  4. njrt_vyh.pdfNávrh jídzních řádů na tratích Karlovarského kraje - výhled

 

Seznamy linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021 a 2022 včetně změn

Seznam-2021.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021 (veřejná linková doprava + drážní doprava)

Změny na seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2021 (veřejná linková doprava + drážní doprava)

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022 (část veřejná linková doprava)

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022 (část drážní doprava)

Změny na seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022 (veřejná linková doprava + drážní doprava)

 

Návrhy železničních jízdních řádů pro období platnosti od 12.12.2021 do 10.12.2022

 Navrh_jizdniho_radu.pdfNávrh železničního jízdního řádu na rok 2022

 Pripominky_obci_k_navrhum.pdfPřipomínky obcí k návrhům železničních jízdních řádů s platností od 2021-12-12 do 2022-12-10

 

 

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - Nařízení (EU) č. 181/2011

  • plný text předmětného nařízení.
  • Oznámení o vyhlášení seznamu autobusových terminálů
  • Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě
  • Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2013 - 2014
  • Zprava-o-cinnosti-cestujici.pdfZpráva o činnosti při prosa​zování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2015 - 2016 

 

Předlohy žádostí o vydání licence k provozování veřejné/zvláštní linkové osobní dopravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě (platné od 03.10.2017)

 

Oznámení o uzavřených smlouvách v přepravě cestujících

Oznameni-o-uzavrenych-smlouvach-v-preprave-cestujicich.pdfOznámení o uzavřených smlouvách v přepravě cestujících

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 10.1.2022 14:21