Úvodní strana > Doprava > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2021


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2021 v těchto dnech :

 

I. pololetí 

II. pololetí

21. 01. 2021

29. 06. 2021

23. 02. 2021

07. 09. 2021

23. 03. 2021

14. 10. 2021

22. 04. 2021

16. 11. 2021

20. 05. 2021

 14. 12. 2021  

20. 01. 2022​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin. Sraz účastníků v přízemí budovy B krajského úřadu.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Miroslav Hrouda
Datum poslední změny: 25.8.2021 14:28