Úvodní strana > Doprava > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2022


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2022 v těchto dnech :

 

I. pololetí 

II. pololetí

20. 01. 2022

21. 06. 2022

15. 02. 2022

06. 09. 2022

22. 03. 2022

18. 10. 2022

21. 04. 2022

22. 11. 2022

17. 05. 2022

 15. 12. 2022  

19. 01. 2023

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin. Sraz účastníků v přízemí budovy B krajského úřadu.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarský.cz

Za stránku zodpovídá: Miroslav Hrouda
Datum poslední změny: 5.5.2022 13:49