Úvodní strana > Doprava > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2019


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2019 v těchto dnech :

I. pololetí 

II. pololetí

17. 01. 2019

20. 06. 2019

21. 02. 2019

05. 09. 2019

19. 03. 2019

17. 10. 2019

18. 04. 2019

14. 11. 2019

16. 05. 2019

12.12. 2019

16.01.2020​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail: miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz​​​​

Za stránku zodpovídá: Miroslav Hrouda
Datum poslední změny: 13.12.2018 9:14