Úvodní strana > Doprava > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2020


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2020 v těchto dnech :

 

I. pololetí 

II. pololetí

16. 01. 2020

18. 06. 2020

20. 02. 2020

10. 09. 2020

19. 03. 2020

15. 10. 2020

23. 04. 2020

12. 11. 2020

21. 05. 2020

 10. 12. 2020  

21. 01. 2021​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin. Sraz účastníků v přízemí budovy B krajského úřadu.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 389 (Bc. Ondřej Mertl) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Bc. Ondřej Mertl
Datum poslední změny: 21.5.2020 10:21