Úvodní strana > Doprava > Návrh železničních jízdních řádů pro období 2018/2019

 Návrh železničních jízdních řádů pro období 2018/2019

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace předkládá návrh železničního jízdního řádu pro období od 09.12.2018 do 14.12.2019 zpracovaný provozovatelem dráhy Správou železniční dopravní cesty, s.o. a GW Train Regio a. s.

SZDC-navrh-JR-pro-GVD-2018-2019-pro-trati-140-141-142-144-146-147-148-149-161-170-179.pdfNávrhy jízdních řádů na tratě 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 161, 170, 179

GWTR-navrh-JR-145-pro-GVD-2018-2019.pdfNávrh jízdních řádů na trať 145

form-prip-navrh-ZJR-pro-GVD-2018-2019.pdfPřípomínky k návrhům železničních jízdních řádů v Karlovarském kraji

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 19.6.2018 12:54