Úvodní strana > Doprava > Mobilní dopravní hřiště

 Mobilní dopravní hřiště

Mobilní dopravní hřiště (dále jen MDH) jsou primárně zřizována pro účely dopravní výchovy s cílem zvyšovat bezpečnost dětí na pozemních komunikacích. Od druhého čtvrtletí roku 2018 může Karlovarský kraj přenechat mobilní hřiště k dočasnému užívání třetím osobám, kterými se rozumí zejména obce, školy, městská policie atd., které je ve vlastnictví státu (MD ČR), jež má kraj k dispozici.
 
MDH se sestává z 90ti desek rozměr 2 x 1,25 m (protiskluzové gumové podložky imitující asfalt) na nichž je již vyznačeno vodorovné dopravní značení a z 21ti desek pro kruhový objezd a menších ks na vyrovnání. Dále z 80ti ks dopravních značek (ocelový stojan, plastová tyč a plastová značka) a 4 ks světelných semaforů. Plný rozměr MDH je 17 x 35 m, ale ten se dá přizpůsobovat podle potřeby.
 

Pravidla pro zapůjčování MDH:

 • Zapůjčení bude možné na jeden den nebo dlouhodobou zápůjčkou se smluvním převzetím hmotné odpovědnosti;
 • Dovoz/odvoz MDH zajistí ODSH;
 • Montáž/demontáž MDH na místě bude zajištěn v součinnost s objednatelem, který si zajistí účast minimálně pěti pracovníků objednatele (fyzicky zdatných, je nutno v krátkém čase fyzicky přesunout materiál o váze 1,5 tuny);
 • Při jednodenní variantě zapůjčení bude začátek a konec provozu a výuky na MDH zajištěn nejméně v rozsahu od 10:30 – 14:30 hod. (zohledněn čas dopravy z KÚ na jakékoliv místo v kraji a čas na složení a rozebrání MDH);
 • Na jeden den bude zapůjčení probíhat vždy ve středu;
 • Objednatel si zajistí potřebný prostor vnitřní či venkovní plochy pro sestavení v maximální variantě 17 x 35m (plná verze ve tvaru obdélníku). Podklad musí být rovný, tvrdý, čistý bez kamínků, (umělá tráva je nevyhovující);
 • Výuku na MDH provádí pedagog objednatele;
 • Součinnost PČR nebo lektora si zajistí objednavatel;
 • Před samotným vypůjčením hřiště musí dojít k odsouhlasení místa mezi pracovníkem ODSH a objednatelem (přímo na místě) včetně způsobu a organizace stavby MDH;
 • Po sestavení a předání hřiště k provozu včetně příslušenství „Předávacím protokolem“ ponese nadále objednatel odpovědnost za případné vzniklé škody na majetku či zdraví uživatelů mobilního dopravního hřiště;
 • Při variantě dlouhodobé zápůjčky (zápůjčka minimálně na 7 kalendářních dní) bude vyžadováno podepsání nejenom předávacího protokolu, ale i nájemní smlouvy. Kompetence uzavření a podpisu nájemní smlouvy na místě s objednatelem bude řešena formou plné moci udělené pracovníkovi ODSH;
 
 

Při sjednávání zápůjčky bude objednatel od ODSH upozorněn (poučen) na obě roviny problematiky.    

 • Jednak na majetkovou správu a organizování spočívající v tom, že ODSH zajistí dovoz, odvoz, sestavení a rozebrání MDH v součinnosti s pracovníky objednatele.
 • Bude upozorněn na provozní správu a odpovědnost spočívající v tom, že objednatel ponese odpovědnost za provoz a pohyb dětí a pedagogického doprovodu na MDH a zajistí si přítomnost kompetentních osob. Objednatel bude poučen o vhodnosti zajistit si přítomnost dopravního uniformovaného policisty.
 
 
   

Postup pro vytvoření rezervace MDH:

 
 1. Kontrola volného termínu (webové stránky).
 2. Odeslání požadavku mailem na marek.koca@kr-karlovarsky.cz
 3. Pracovník ODSH zanese termín do souboru na webových stránkách a provede kontrolu místa.
 4. Odeslání potvrzujícího mailu o zapůjčení MDH ve stanovený termín.

 

AKTUÁLNÍ PŘEHLED REZERVACÍ:

 

Rezervační kalendář MDH

Predavaci_protokol_MDH.docxPředávací protokol MDH

 

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE MDH:Za stránku zodpovídá: Marek Koča
Datum poslední změny: 6.10.2021 13:17