Domovská stránka > Cykloportál > Rozvoj > Výstavba CS Ohře

Výstavba CS Ohře

Logo

ÚSEK CHOCOVICE - KYNŠPERK

V létě roku 2010 byla zahájena výstavba další etapy cyklostezky Ohře. 
Další části cyklostezky jsou realizovány Karlovarským krajem v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“, který zahrnuje úseky:
Chocovice – Kynšperk,
Průjezd městem Sokolov, úsek Sokolov – Královské Poříčí 
Průjezd městem Loket

Projektantem je DSVA s.r.o. Ing.Petr Král a Ing. Ivan Škulavík, Sokolov.
Zhotovitelem stavby je stavební sdružení „Cyklostezka Ohře“ sdružení firem Algon a.s. a Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov
Plánované dokončení stavby - květen 2011

Spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, č.projektu CZ.1.09/3.2.00/17.00305

 

10.6.2011 Stezka v Sokolově

Odbočka k náměstí   Nájezd na lávku  Podjezd pod mostem u nádraží 

27.5.2011 byla dokončena výstavba tří nových úseků cyklostezky.

Chocovice   Vokov  Nebanice  Mostov - lávka  Mostov - alej

Stav cyklostezky v březnu 2011

  U Chocovic  Nájezd na lávku u Mostova  Napojení na lávku v Sokolově  V Lokti pod hradem

Nebanice podzim 2010

Výstavba stezky u Nebanic

Plánované vedení trasy v úseku  Kynšperk - Cheb

 

ÚSEK KYNŠPERK - SOKOLOV

Otevření nového úseku cyklostezky 6.11.2009

Za celkem přijatelného počasí se 6. listopadu 2009 uskutečnilo slavnostní otevření nového úseku cyklostezky Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří a Sokolovem. Stavba probíhala od roku 2007 a podařilo se tak vybudovat velmi záslužné dílo, které nemá v této kategorii v Karlovarském kraji, co do délky a kvality zatím obdoby. Celý úsek v délce 15 km je proveden s kvalitním asfaltovým povrchem, a proto jej mohou využívat i bruslaři. Samostatná stezka vede převážně mimo provoz motorových vozidel, jen v úseku mezi Dasnicemi a Hlavnem (4,5 km) prochází po místní komunikaci, kde je ale jen velmi omezený provoz, určený pouze pro dopravní obsluhu. Nejkritičtější místo je v Citicích, kde stezka přejíždí na pravý břeh řeky po silničním mostě, s poměrně rušným provozem a zde je opravdu nutné si dát velký pozor, zvlášť pokud jedeme s dětmi. 

Slavnostního otevření cyklostezky se zúčastnil nečekaně velký počet nedočkavců, aby si mohli celý úsek projet jako první oficiální uživatelé stezky. Projížďka začala v Kynšperku a zájemce z Karlových Var a Sokolova sem přivezl cyklobus. První, slavnostní jízda pak skončila v hospůdce na stadionu sokolovského Baníku, kde byla celá akce ukončena posezením u pivka a výborného guláše. 

My cyklisté a bruslaři jsme tak už nyní dostali velmi milý, první letošní vánoční dárek. Za to všem, kteří se na přípravě a realizaci stezky podíleli, moc děkujeme.

Na jaře 2010 bude nový úsek cyklostezky vyznačen cyklotrasou s číslem 204 a tím se prodlouží stávající trasa z Velichova přes Karlovy Vary, Loket a Sokolov dál přes Kynšperk do Mostova.  

V roce 2010 se zahájí realizace dalších úseků cyklostezky Ohře a to především část Nebanice - Kynšperk a dva dlouho očekávané průtahy přes města Sokolov a Loket.

Cyklostezka 6. listopadu 2009:

Příjezd cyklobusu   Přejezd Kynšperské lávky  Před odjezdem na stezku  U Dasnic v nejvyšším místě stezky  První bruslařka a první kočárek na stezce

Video1
Video2

Původně měl být otevřen další úsek páteřní cyklostezky Karlovarského kraje v dubnu roku 2009. Stávající úsek cyklostezky Královské Poříčí - Karlovy Vary, Dalovice v délce 25 km se má prodloužit o dalších téměř 15 km mezi Sokolovem a Kynšperkem.

Z důvodů zpoždění stavby v úseku Kynšperk - Dasnice, kde se musel přeložit zemní kabel ČD, se překládá termín otevření až na podzim roku 2009.

Stav cyklostezky v okolí Kynšperka v srpnu 2009:

Kynšperk, lávka   DobrošeKynšperk, úprava nájezdu na lávku  Kynšperk, budování CS na DasniciNový asfalt u Dasnic

Několik obrázků pořízených v dubnu 2009:

Cyklostezka u lávky v Kynšperku   Z Kynšperka na Gaserův mlýn  Stezka kolem zámečku v Chlumku  Krásný úsek okolo Tisové 
Konec nového úseku u mostu v Citicích  Mezi Citicemi a Sokolovem  Konec stezky u Starého náměstí v Sokolově

Úsek Dasnice - Hlavno vede po stávající komunikaci a je průjezdný. V úseku Hlavno - Sokolov je cyklostezka již vybudovaná, ale nezkolaudovaná, proto není zatím pro veřejnost přístupná.

ÚSEK SLAPANY - CHEB

Zničený panel na cyklostezce Vandalové už se projevili i na cyklostezce . (11.11.2009)
Nové informační tabule, které město Cheb umístilo podél nového úseky cyklostezky se už staly terčem vandalů. Pro většinu uživatelů stezky je to až nepochopitelné, proč se vždycky najde nějaký pablb, který dokáže práci jiných lidí zničit. Asi by nebylo od věci, kdyby školní mládež měla povinné veřejně-prospěšné práce. Možná by pochopila, za čí peníze a pro koho se tyto věci budují a přešly by je vandalské choutky.

 

1.7.2009 byl otevřen další úsek cyklostezky Ohře u Chebu.
Jedná se o úsek Slapany - Podhrad u Hájů v délce 3 km.

Ještě před oficiálním otevřením se tu už projížděli bruslaři   Poslední úpravy  Konečně v provozu

Na úseku cyklostezky Slapany - Cheb po bývalé trati do Waldsassenu právě probíhají úpravy povrchu a na cyklostezce se intenzivně pracuje - březen 2009:

Úsek mezi Slapany a Chebem    Úprava povrchu bývalé tratě   Práce na stezce   Rozcestí u bývalé zastávky Podhrad

 

 

Datum vydání: 28.1.2009 8:20